Hankkeestamme

Kielitieteellisellisessä hankkeessa tutkimme selkokielistä viestintää koronaviruskriisin aikana Suomessa vuosina 2020 ja 2021. Tutkimuskohteena ovat toisaalta median, viranomaisten ja tukijärjestöjen tuottamat sisällöt (esim. lehtijutut, ohjeistukset, televisiouutiset), toisaalta tavoiteltujen kohderyhmien edustajien kokemukset ja mielipiteet näistä sisällöistä.

Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö (2022 – 2024).