Julkaisut

Hankkeen julkaisut

Kulkki-Nieminen, Auli 2023: Journalistisen valokuvan rekontekstualisoiminen selkouutiseen. – Virittäjä, 127(1) s. 60–89.

Virtanen, Mikko T. – Kulkki-Nieminen Auli 2023: Selkokielellä kriisiä rakentamassa: koronadiskurssit selkomediassa ja tukijärjestöjen viestinnässä. – Hynninen, N., I. Herneaho, E. Sippola, J. Isosävi & M. Yang (toim.), Kieli ja osallisuus – Språk och delaktighet – Language and participation s. 252–284.. AFinLAn vuosikirja 2023. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 80. Jyväskylä.

Virtanen, Mikko T. – Kulkki-Nieminen Auli – Harju, Tiuhti 2023: Kaikki mukana – miten selkokielinen viestintä on auttanut pärjäämään kriisitilanteessa? – Klaara-blogi. https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/2023/01/17/auli-kulkki-nieminen-mikko-t-virtanen-tiuhti-harju-kaikki-mukana-miten-selkokielinen-viestinta-on-auttanut-parjaamaan-kriisitilanteessa/