Selkokielellä

Tutkimushankkeen nimi on Selkokieli
kriisiviestinnässä
.

Tutkijoina ovat Mikko T. Virtanen ja
Auli Kulkki-Nieminen.

Tutkimuksessa halutaan saada selville,
miten Suomessa on kerrottu
selkokielellä koronakriisistä.

Meitä tutkijoita kiinnostaa se,
miten esimerkiksi asiantuntijat ja toimittajat
käyttivät selkokieltä korona-aikana.

Olemme haastatelleet maahan muuttaneita ihmisiä
ja kehitysvammaisia ihmisiä.
Kysyimme heiltä, ovatko he saaneet
riittävästi tietoa ja tukea selkokielellä.

On tärkeää tutkia selkokielistä viestintää koronakriisistä.
Näin ihmiset osaavat tulevaisuudessa
käyttää selkokieltä entistä paremmin.