Millainen palkinto edistäisi opetusteknologian innovaatioita ja käytänteitä parhaiten?

Yksi vaihtoehto voisi olla kansallinen, kaikkien yliopistojen keskeinen kisa.  Yhteiseen pottiin kertyvä palkintosumma voisi olla suuri ja houkutella runsaasti osallistujia. Sarjojakin olisi mahdollista olla useita: paras digitaalinen oppimateriaali, opetuskäytänne, teknologinen innovaatio, kansainvälinen hanke… Palkinnon saaja ja yliopisto saisivat julkisuutta ja mainetta ja palkinto voitaisiin juhlallisesti jakaa vaikka jokavuotisille ITK-päivillä Hämeenlinnassa.

Hyviä opettajia ja hyvää opetusta kannattaa palkita. Palkinnot ovat kiitosta hyvästä työstä ja kannustavat jatkamaan. Palkinnon jakaja tietenkin toivoo, että hyvät käytänteet leviäisivät ja innostaisivat muitakin. Kannattaa käydä katsomassa Helsingin yliopiston opetusteknologiakilpailuun osallistuneita ja palkittuja hankkeita!

Sähköä tenttimiseen

“Mainiota, että voi käydä tekemässä tenttejä laitostenttien ulkopuolella! Tenttiajan vapaa valinta on todella hyvä asia, helpottaa opintojen sumplimisia. Ja varmasti myös opettajan työtä. Lisäksi vastaaminen on helpompaa koneella kirjoitettaessa. Helppo ja joustava tapa. Toivoisin että mahdollisimman moni tentti olisi mahdollista tenttiä tätä kautta.”

Opiskelijoiden palautteet sähköisestä tenttimisestä ovat poikkeuksetta myönteisiä. Sähköisen tenttimisen laajentamisessa riittää kuitenkin haasteita – sekä teknisiä että pedagogisia. Continue reading Sähköä tenttimiseen

Copy / Paste

Verkosta löytyy materiaalia, tekstiä ja jopa valmiita esseitä vähällä vaivalla ja plagiaatteihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet korkeakouluissa. Opettajat kaipaavat apuvälineitä kopioinnin tunnistamiseen.

Plagiaatin paljastavat ohjelmistot ovat kevään mittaan puhuttaneet yliopistolaisia. Muutamasta yliopistosta olemme kuulleet kokemuksia ja asiaa tullaan pohtimaan pikapuoliin myös Helsingin yliopistossa. Ohjelmistojen lisäksi asiassa nousee esille monta opetukseen liittyvää asiaa kuten se, millaisia pedagogisia keinoja olisi käytettävissä jotta kopioidulla tekstillä ei voisi opinnoista selviytyä. Continue reading Copy / Paste