Verkkokurssien vertaisarvioinnin ongelmista

Audrey Watters kirjoittaa Courseran vertaisarvioinnin ongelmista. Wattersin mukaan suurimmat ongelmat ovat palautteen varianssi, metapalautteen puute, palautteen anonyymius ja yhteisöllisyyden puuttuminen. Nythän HY:lläkin on Moodlessa käytössä työpaja-aktiviteetti, joka mahdollistaa vastaavantyyppiset sovellukset – ja tuo samat ongelmat tullessaan!

Ranking Web of World Universities kuvaa yliopistojen näkyvyyttä verkossa

Ranking Web on kahdesti vuodessa julkaistava vertailu, joka mittaa yli 18000 yliopiston ja korkeakoulun näkyvyyttä verkossa. Uusimman mittauksen kärkisijoja verkkonäkyvyydessä pitävät amerikkalaiset yliopistot: Harvard, MIT, Stanford ja Berkeley. Ensimmäinen eurooppalainen yliopisto, Cambridge, on sijalla 27. Parhaiten menestynyt suomalainen yliopisto, Helsingin yliopisto, on sijalla 64.

Tulokset on saatu vertailemalla korkeakoulujen aktiivisuutta verkossa. Menetelmänä on käytetty hakukoneiden antamia tuloksia www-sivujen ja tiedostojen määrissä. Lisäksi on käytetty Google Scholarin antamia hakutuloksia tieteellisen kirjallisuuden verkkojulkaisuista ja vertailtu ulkopuolelta verkkoaineistoon tehtyjen linkkien määrää.

Sähköistä osaamisesi – miten portfolio voi tukea oppimista?

Onko tentti ainoa tapa arvioida osaamista vai voisiko esimerkiksi portfolion kokoaminen tuoda esiin kattavammin opiskelijan tai opettajan osaamista? Portfolio kertoo tarinan tekijänsä osaamisesta ja se sisältää tiettyyn tarkoitukseen valittuja osioita tai näytteitä portfolion tekijän töistä. Portfoliolla saadaan esiin oppimisprosessi, ei ainoastaan lopputulos ja siinä voidaan tuoda esiin oppimiseen tai osaamiseen liittyviä kokemuksia (process vs. product). Tässä kirjoituksessa tutustutaan lähemmin portfolio-käsitteeseen: mikälaisia portfolioita voi tehdä, mitä portfoliota tehdessä pitäisi ottaa huomioon ja miten sähköiset työkalut voivat tukea portfolion työstämistä ja säilyttämistä.

Portfolioita voi olla monenlaisia: esim. kasvuporftolio esittelee opiskelijan osaamisen kasvua tai muutosta tietyn ajanjakson aikana. Se auttaa kehittämään opiskelijan prosessitaitoja, esim. itsearviointia ja tavoitteenasettelua. Sen avulla voi tuoda esiin vahvuuksia ja heikkouksia. Se tavallaan seuraa opiskelijan kehittymistä tietyllä osaamisalueella. Näyteportfolio puolestaan esittelee osaamista esim. vuoden tai lukukauden lopussa ja kokoaa oppijan parhaat työt esim. eri oppijaksoista. Näyteportfoliota hyödynnetään myös työpaikkahakemukseen liitettävänä osaamisen osoittajana, sillä se esittelee opiskelijan tai hakijan tämän hetkisen osaamisen. Näiden lisäksi voidaan koota myös arviointiportfolio. Se dokumentoi opiskelijan osaamisen ja saavutukset arviointia varten ja arvioi opiskelijan kehittymisen standardeihin tai kriteereihin nähden, toisin sanoen se pistää opiskelijat paremmuusjärjestykseen. Continue reading Sähköistä osaamisesi – miten portfolio voi tukea oppimista?

Sähköä tenttimiseen

“Mainiota, että voi käydä tekemässä tenttejä laitostenttien ulkopuolella! Tenttiajan vapaa valinta on todella hyvä asia, helpottaa opintojen sumplimisia. Ja varmasti myös opettajan työtä. Lisäksi vastaaminen on helpompaa koneella kirjoitettaessa. Helppo ja joustava tapa. Toivoisin että mahdollisimman moni tentti olisi mahdollista tenttiä tätä kautta.”

Opiskelijoiden palautteet sähköisestä tenttimisestä ovat poikkeuksetta myönteisiä. Sähköisen tenttimisen laajentamisessa riittää kuitenkin haasteita – sekä teknisiä että pedagogisia. Continue reading Sähköä tenttimiseen