Minkälaista olisi ketterä opetus?

Ketterä ohjelmistokehitys on yksi viime vuosien puhutuimmista innovaatioista it-alalla. Käytännössä kyseessä on pikemminkin yleinen toimintafilosofia kuin jokin spesifi menetelmä, mutta lyhyesti kuvattuna ketteryydellä pyritään korvaamaan perinteinen projektimalli jossa suunnittelu edeltää ja määrittää toteutusta. Toki ketterässäkin tuotantoprosessissa myös suunnitellaan, mutta se tapahtuu vaiheittain sitä mukaa kun toteutus etenee. Kun perinteinen projektimalli pitää arvossaan muodollista dokumentaatiota sekä tarkasti määriteltyjä prosesseja, pyritään ketteryydellä korostamaan toimivaa lopputuotetta sekä yksilöiden välistä vuorovaikutusta.

Agility
cc-by-robert.happek

Ketteryys kuulostaa kaikin puolin järkevältä ja käyttökelpoiselta toimintatavalta. Omaan käyttöön tuleva asuintalo voidaan vielä kuvata täydellisesti etukäteen mutta tietokoneohjelmiston kaltaisten abstraktien olioiden kokonaisvaltainen suunnittelu on paljon vaikeampaa. Kun tuotantoprosessi jaetaan lyhyisiin “pyrähdyksiin” päästään jo varhaisemmassa vaiheessa varmistamaan, että työ etenee oikeaan suuntaan ja lopputuotteesta on konkreettista hyötyä asiakkaalle.
Continue reading Minkälaista olisi ketterä opetus?

Oletko määrätietoisen itsenäinen vai haaveiletko saavasi hyväksyntää?

Tämänvuotisessa Sulautuvan opetuksen seminaarissa 11.-12.3. toisena keynote-puhujana oli Charles Dziuban University of Central Floridasta, USAsta. Dziuban piti myös seminaarin toisena päivänä työpajan sulautuvasta opetuksesta.

Työpajassa pohdittiin ja keskusteltiin erilaisista käyttäytymistyypeistä (behavioral types) ja miten ne vaikuttavat kokemukseen verkko-opiskelusta ja oppimisesta. Dziubanin esiintuomat käyttäytymistyypit perustuvat vanhoihin oppimistyyli ja –strategiatutkimuksiin (mm. Kolb, Kiersey & Bates, Tyler & Balen), mutta University of Central Floridassa on sovellettu Longin ja Dziubanin Learning Model-mallia. Continue reading Oletko määrätietoisen itsenäinen vai haaveiletko saavasi hyväksyntää?