Paluumuuttoon ja diasporaan liittyvää kirjallisuutta

Marko Juntunen:

Diasporiset hiljaisuudet. Irakilaisyhteisön sisäiset jännitteet ja viranomaistoiminta monikulttuurisessa lähiössä. Teoksessa: Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Keskinen, Suvi, Vuori, Jaana ja Hirsiaho, Anu (toim.). Tampere University Press 2012.

Prospects for Sustainable Return – Iraqi and Afghan Asylum Seekers in Finland. Tampere Peace Research Institute TAPRI. Occasional Paper No. 100, 2011. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy 2011.

Diasporic Silences and Multicultural Encounters in Varissuo, Finland. Finnish Journal of Ethnicity and Migration. 4(1). 2009.

Irakilaispakolaiset internetissä. Teoksessa: Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla. Joronen Tuula (toim.). Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 4: 2009.

 

Petri Hautaniemi:

Transnational Life Course, Human Development and Diverse Landscapes of Opportunities among Young Somali Men. Nordic Journal of African Studies 20(1): 11–27 (2011).

Episodic Memory – Life narratives of young Somali boys in Finland. Anthropological Journal of European Cultures no 1/2007.

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura: Helsinki. Julkaisuja 41. 2004.

 

Muuta:

Tiina Kanninen. Gender, vulnerability and the obligation to return an overview of return assistance to rejected asylum seekers in the Nordic countries. Tampere Peace Reseach Institute TAPRI. Occasional papers, 98, 2010. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *