Tiedote 28.5.

Gallery

Tutkimushankkeen taustaa Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa on selvitetty paluumuuton edellytyksiä ja palaajien integroitumista Irakin Erbilissa ja Suleimaniassa sekä Somalimaassa – kahdella alueella, joissa painitaan haastavien kehitys- ja turvallisuuskysymysten kanssa. – Jo palanneiden kokemuksiin on kiinnitetty vähänlaisesti huomiota, sanoo valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani … Continue reading

Tutkimushankkeesta Helsingin yliopiston nettisivuilla

– Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota haavoittuvassa asemassa olevien palaajaryhmien eli naisten, lasten ja vähemmistöjen kokemuksiin paluun haasteista. Kartoitamme toimia, jotka voivat auttaa palaavia integroitumaan, Laakso kertoo.

Esimerkiksi paluumuuttajanaiset voivat kokea ongelmaksi yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien puutteen. Toisaalta hyvin peruskoulutetuilla ja verkostoja rakentaneilla naisilla on paikallisia naisia paremmat työllistymisnäkymät.

Lue koko juttu tästä linkistä

Seminaarin ohjelma 29.5.

Gallery

  12 – 12.15 Liisa Laakso, Seminaarin alkusanat 12.15 – 13 Laura Huttunen, ‘Aika, paikka ja politiikka: Pakolaisten paluumuuton reunaehdot” 13 – 13.15 Keskustelua 13.15 – 13.45 Kahvitauko Somalia-osio: 13.45 – 14.05 Petri Hautaniemi, tutkimustulosten esittely Somalian osalta 14.05 – … Continue reading

Seminaarin puhujat 29.5.

Gallery

Laura Huttunen (YTT, sosiaaliantropologian professori, Tampereen yliopisto) Huttunen on sosiaaliantropologi, joka on tutkinut erityisesti bosnialaista diasporaa. Lisää tietoa Laura Huttusesta löytyy täältä. Marko Juntunen (FT, yliopistonlehtori, tutkija, Tampereen yliopisto) Juntunen on sosiaaliantropologi, jonka tutkimuksenkohteita ovat mm. irakilainen diaspora. Lisää tietoa Marko … Continue reading

Hankkeen loppuseminaari

Lämpimasti tervetuloa Somaliaan ja Irakiin -palanneet tutkimushankkeen seminaariin!

Aika: 29.5.2013 klo 12-17
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan päärakennuksen luentosali (Unioninkatu 37)

Seminaarissa esitellään tuloksia tutkimushankkeesta, jossa on kartoitettu paluumuuton edellytyksiä ja reintegraatiota Irakissa ja Somaliassa. Hankkeen tutkijoiden FT Marko Juntusen (Irak) ja YTT Petri Hautaniemen (Somalia) lisäksi kuulemme tutkija Laura Huttusta, sekä kommenttipuheenvuorot juristi Husein Muhammedilta ja tutkija Fadumo Dayibilta. Loppuun on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Somaliaan ja Irakiin palanneet -hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaista paluupolitiikkaa siten, että se huomioisi paremmin sekä sosiaaliset että ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat. Tutkimushankkeen kenttätyö toteutettiinn Irakin Suleimaniassa ja Somalimaassa 2012/2013.

Suomessa paluupolitiikan kehittämishankkeet ovat keskittyneet paluun hallinnnoinnin ja toimijaverkostojen kehittämiseen. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet jo palanneiden kokemukset ja paluuta ympäröivät olosuhteet. Tässä hankkeessa on haluttu huomioida erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien palaajaryhmien – naisten, lasten, ja vähemmistöjen – kokemuksia paluusta. Hankkeen tutkimusraportti valmistuu kesäkuussa 2013.

Seminaarissa on pientä tarjoilua. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tarjoilujen vuoksi pyydämme ystävällisesti teitä ilmoittautumaan 22.5. mennessä tässä osoitteessa.

Lisätietoa: Tutkimusavustaja Mariko Sato, mariko.sato@helsinki.fi

Hankkeen seminaari 29.5.2013

Hankkeen loppuseminaari pidetään 29.5.2013 klo 12-17.
Paikkana on valtiotieteellisen tiedekunnan päärakennuksen luentosali (Unioninkatu 37).

Seminaarissa kuullaan hankkeen tuloksista. Mukana puhumassa mm. juristi Husein Muhammed ja tutkija Fadumo Dayib, sekä hankkeen tutkijat FT Marko Juntunen ja YTT Petri Hautaniemi.

Lisää tietoa seminaarista tulee 6.5.2013 alkavalla viikolla.

Seminaariin voi ilmoittautua osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/42911/lomake.html

Paluumuuttoon ja diasporaan liittyvää kirjallisuutta

Marko Juntunen:

Diasporiset hiljaisuudet. Irakilaisyhteisön sisäiset jännitteet ja viranomaistoiminta monikulttuurisessa lähiössä. Teoksessa: Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Keskinen, Suvi, Vuori, Jaana ja Hirsiaho, Anu (toim.). Tampere University Press 2012.

Prospects for Sustainable Return – Iraqi and Afghan Asylum Seekers in Finland. Tampere Peace Research Institute TAPRI. Occasional Paper No. 100, 2011. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy 2011.

Diasporic Silences and Multicultural Encounters in Varissuo, Finland. Finnish Journal of Ethnicity and Migration. 4(1). 2009.

Irakilaispakolaiset internetissä. Teoksessa: Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla. Joronen Tuula (toim.). Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 4: 2009.

 

Petri Hautaniemi:

Transnational Life Course, Human Development and Diverse Landscapes of Opportunities among Young Somali Men. Nordic Journal of African Studies 20(1): 11–27 (2011).

Episodic Memory – Life narratives of young Somali boys in Finland. Anthropological Journal of European Cultures no 1/2007.

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura: Helsinki. Julkaisuja 41. 2004.

 

Muuta:

Tiina Kanninen. Gender, vulnerability and the obligation to return an overview of return assistance to rejected asylum seekers in the Nordic countries. Tampere Peace Reseach Institute TAPRI. Occasional papers, 98, 2010. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy 2011.