Hankkeen loppuseminaari

Lämpimasti tervetuloa Somaliaan ja Irakiin -palanneet tutkimushankkeen seminaariin!

Aika: 29.5.2013 klo 12-17
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan päärakennuksen luentosali (Unioninkatu 37)

Seminaarissa esitellään tuloksia tutkimushankkeesta, jossa on kartoitettu paluumuuton edellytyksiä ja reintegraatiota Irakissa ja Somaliassa. Hankkeen tutkijoiden FT Marko Juntusen (Irak) ja YTT Petri Hautaniemen (Somalia) lisäksi kuulemme tutkija Laura Huttusta, sekä kommenttipuheenvuorot juristi Husein Muhammedilta ja tutkija Fadumo Dayibilta. Loppuun on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Somaliaan ja Irakiin palanneet -hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaista paluupolitiikkaa siten, että se huomioisi paremmin sekä sosiaaliset että ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat. Tutkimushankkeen kenttätyö toteutettiinn Irakin Suleimaniassa ja Somalimaassa 2012/2013.

Suomessa paluupolitiikan kehittämishankkeet ovat keskittyneet paluun hallinnnoinnin ja toimijaverkostojen kehittämiseen. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet jo palanneiden kokemukset ja paluuta ympäröivät olosuhteet. Tässä hankkeessa on haluttu huomioida erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien palaajaryhmien – naisten, lasten, ja vähemmistöjen – kokemuksia paluusta. Hankkeen tutkimusraportti valmistuu kesäkuussa 2013.

Seminaarissa on pientä tarjoilua. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tarjoilujen vuoksi pyydämme ystävällisesti teitä ilmoittautumaan 22.5. mennessä tässä osoitteessa.

Lisätietoa: Tutkimusavustaja Mariko Sato, mariko.sato@helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *