Kontakti ry etsii mentoreita sosiologian alumneista

Hoi alumni!

Nyt on tilaisuus laittaa oppisi kiertämään.

Kontakti ry:n työelämäteemavuosi 2013 tuo mukanaan uuden tavan saada sosiologian opiskelijat ja työelämä saman pöydän ääreen. Ja se työelämä olet sinä!

Kontaktin minimentoroinnissa siirretään työelämätietämystä eteenpäin. “Mini” tarkoittaa, että tarkoitus ei ole sitoa käsiä pitkäksi aikaa mihinkään, vaan muutaman tapaamisen verran jutella opiskelijoiden kanssa elämästä ja työelämästä. Mukaan kaivataan Valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiologia pää- tai sivuaineenaan valmistuneita työelämän tekijöitä.

Minimentorointi tapahtuu kevään 2013 aikana. Ilmoittaudu mukaan uura-liina.kouvonen[at]helsinki.fi 12.4. mennessä vapaamuotoisesti. Kerro hiukan opinto- ja urapolustasi: koska olet valmistunut, mitä olet aiemmin tehnyt työksesi ja mitä teet nyt.

Tarkempaa infoa minimentoroinnista alla.

Tulehan mukaan!

Terveisin
Sosiologian opiskelijain yhdistys Kontakti ry:n työelämävastaavat

Uura-Liina Kouvonen
uura-liina.kouvonen[at]helsinki.fi

Miika Mäki
miika.samuel[at]gmail.com

***

Minimentoroinnista yleisesti

Kontaktin minimentoroinnissa opiskelija ja työelämä kohtaavat. Valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiologia pää- tai sivuaineenaan valmistuneen ja sosiologian pääaineopiskelijoiden välisissä kohtaamisissa tietotaitoa siirretään kokeneemmalta kokemattomammille. Mini-etuliite viittaa mentoroinnin rajalliseen kestoon ja intensiteettiin: Minimentoroinnissa ei ole kyse elinikäisestä sitoumuksesta tai toisen puolesta opinto- ja urasuunnitelman rakentamisesta. Kyseessä on yhden lukukauden (kevät/syksy) aikana tapahtuva pienryhmäsuhde. Sen aikana pyritään tutustumaan mentorin alaan mahdollisimman laajasti ja syvällisesti sekä keskustelemaan opiskelijoita askarruttavista, opinto- ja urapolkuun liittyvistä teemoista. Mentoroinnissa kokeneempi asiantuntija neuvoo, tukee ja edistää vuorovaikutussuhteessa kehityshaluisen, mutta kokemattomamman henkilön etenemistä työssä ja/tai opiskelussa. Mentorointi tähtää mentoroitavan ammatilliseen kehittymiseen.

Minimentorointi käytännössä

Käytännössä minimentorointi toteutuu 4-5 opiskelijan ja yhden mentorin muodostamissa pienryhmissä, jotka tapaavat lukukauden aikana kolmesta viiteen kertaan. Tapaamisia olisi toivottavaa olla muutaman viikon (1-4) välein, kukin kestoltaan pari tuntia. Jokainen mentorointiryhmä luo kuitenkin omat työskentelytapansa.

Myös tapaamisten sisältö muodostuu pitkälti mentorin ja mentoroitavien toiveiden mukaisesti ja kaikki ryhmäläiset pääsevät vaikuttamaan (tapaamisten sisällöstä vinkkejä erillisellä liitteellä). Ryhmä sopii siis ensimmäisen tapaamisen aikana yhdessä oman ryhmänsä toimintaperiaatteet, ryhmän tapaamistiheyden ja sisällöllisen etenemisen.

Kontaktin työelämävastaavat muodostavat ryhmät opiskelijoiden työllistymistoiveita mahdollisuuksien mukaan mukaillen. Mentoreita toivotaan saatavan esimerkiksi seuraavien työtehtävien edustajista (jako on toki karkea ja ryhmien välit häilyviä):

Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät

Viestintä- ja mediatyö

Tutkimustyö

Johto- ja esimiestehtävät

Konsultointi- ja koulutustyö

Asiakastyö

Järjestö- ja projektitehtävät

Kontaktin työelämävastaavat valitsevat jokaisesta ryhmästä ennen tapaamisten aloittamista “vastuuryhmäläisen”, joka huolehtii mentorointiryhmän sisäisestä viestinnästä luomalla ryhmälle sähköisen kommunikointikanavan (esimerkiksi facebook-ryhmän tai sähköpostilistan) ja hallinnoi ryhmän ensimmäisen tapaamisen järjestämisen (esimerkiksi doodlen avulla).

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.