Kontakti etsii mentoreita

He alumni!

Järjestämme Kontaktin minimentorointia syksylle 2014. Nyt etsimme mentoreita!

Oletko valmistunut Valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiologia pää- tai sivuaineenasi, ja haluat jakaa kokemuksiasi ja tietoasi työelämästä?

Mentori siirtää työelämätietämystään eteenpäin vielä toistaiseksi kokemattomammille opiskelijoille, ja minimentoroinnissa keskustellaan opiskelijoita askarruttavista, opinto- ja urapolkuun liittyvistä teemoista. Minimentoroinnissa on kyse muutamasta pienryhmätapaamisesta syyslukukaudella 2014, eikä elinikäisestä sitoutumisesta tai toisen puolesta opinto- ja urasuunnitelman rakentamisesta.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu minimentorointi saavutti suuren suosion opiskelijoiden ja mentoreiden keskuudessa, ja odotamme samanlaista menestystä tänäkin vuonna!

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Kontaktin työelämä- ja almunivastaaviin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään perjantaina 11.4.

Terveisin Kontaktin työelämä- ja alumnivastaavat,

Johanna Joensuu
johanna.t.joensuu[at]helsinki.fi

Karoliina Eronen
karoliina.eronen[at]helsinki.fi

***

Minimentoroinnista yleisesti

Kontaktin minimentoroinnissa opiskelija ja työelämä kohtaavat. Valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiologia pää- tai sivuaineenaan valmistuneen ja sosiologian pääaineopiskelijoiden välisissä kohtaamisissa tietotaitoa siirretään kokeneemmalta kokemattomammille. Mini-etuliite viittaa mentoroinnin rajalliseen kestoon ja intensiteettiin: Minimentoroinnissa ei ole kyse elinikäisestä sitoumuksesta tai toisen puolesta opinto- ja urasuunnitelman rakentamisesta. Kyseessä on yhden lukukauden (kevät/syksy) aikana tapahtuva pienryhmäsuhde. Sen aikana pyritään tutustumaan mentorin alaan mahdollisimman laajasti ja syvällisesti sekä keskustelemaan opiskelijoita askarruttavista, opinto- ja urapolkuun liittyvistä teemoista. Mentoroinnissa kokeneempi asiantuntija neuvoo, tukee ja edistää vuorovaikutussuhteessa kehityshaluisen, mutta kokemattomamman henkilön etenemistä työssä ja/tai opiskelussa. Mentorointi tähtää mentoroitavan ammatilliseen kehittymiseen.

Minimentorointi käytännössä

Käytännössä minimentorointi toteutuu 4-5 opiskelijan ja yhden mentorin muodostamissa pienryhmissä, jotka tapaavat lukukauden aikana kolmesta viiteen kertaan. Tapaamisia olisi toivottavaa olla muutaman viikon (1-4) välein, kukin kestoltaan pari tuntia. Jokainen mentorointiryhmä luo kuitenkin omat työskentelytapansa.

Myös tapaamisten sisältö muodostuu pitkälti mentorin ja mentoroitavien toiveiden mukaisesti ja kaikki ryhmäläiset pääsevät vaikuttamaan (tapaamisten sisällöstä vinkkejä erillisellä liitteellä). Ryhmä sopii siis ensimmäisen tapaamisen aikana yhdessä oman ryhmänsä toimintaperiaatteet, ryhmän tapaamistiheyden ja sisällöllisen etenemisen.

Kontaktin työelämävastaavat muodostavat ryhmät opiskelijoiden työllistymistoiveita mahdollisuuksien mukaan mukaillen. Mentoreita toivotaan saatavan esimerkiksi seuraavien työtehtävien edustajista (jako on toki karkea ja ryhmien välit häilyviä):

Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät

Viestintä- ja mediatyö

Tutkimustyö

Johto- ja esimiestehtävät

Konsultointi- ja koulutustyö

Asiakastyö

Järjestö- ja projektitehtävät

Kontaktin työelämävastaavat valitsevat jokaisesta ryhmästä ennen tapaamisten aloittamista ”vastuuryhmäläisen”, joka huolehtii mentorointiryhmän sisäisestä viestinnästä luomalla ryhmälle sähköisen kommunikointikanavan (esimerkiksi facebook-ryhmän tai sähköpostilistan) ja hallinnoi ryhmän ensimmäisen tapaamisen järjestämisen (esimerkiksi doodlen avulla).

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.