Etusivu / Home

Minuuden muokkauksen institutionaalinen edistäminen:
Relationaalinen näkökulma kiistanalaiseen asiantuntijuuteen

Self-modification promotion in institutional interaction: A relational
perspective to contested expertise

(SPIN)

 

Vuosina 2022–2025 toteutettavassa SPIN-hankkeessa tarkastellaan institutionaalista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden tai -tekijöiden itsensä kehittämistä. Hankkeessa analysoidaan videoituja instituutionallisia vuorovaikutustilanteita kuten kehityskeskusteluja ja uravalmennusta. Erityisesti analysoidaan vuorovaikutuskäytäntöjä, joissa osallistujien huomio kohdistuu työnhakijoiden/-tekijöiden minuuden muokkaamiseen (esim. Taitojen, voimavarojen ja itsetuntemuksen kehittämiseen). Vuorovaikutuskäytäntöjen analyysi yhdistelee diskursiivista sosiaalipsykologiaa ja keskustelunanalyysia huomioiden puheen lisäksi myös osallistujien ruumiillisuuden. Hanketta rahoittavat Koneen säätiö ja post doc -poolin kautta Suomen kulttuurirahasto.

In the SPIN project (years 2022-2025) we will focus on concrete institutional interaction practices, with which experts promote self-development for their clients or subordinates. In this SPIN project we analyse video-recorded career counselling discussions, coaching discussions and performance appraisal interviews. In particular, we analyse interaction practices where the participants’ attention is focused on self-modification of clients/subordinates. (For example development of skills, resources and self-knowledge). Analysis of the datasets combines discursive social psychology and conversation analysis (CA). In addition to talk, the analysis will focus on issues like prosody, gaze and bodily gestures. The SPIN project is funded by the Kone Foundation and by the Finnish Cultural Foundation through the Foundations’ Post Doc Pool.

 

 

 

Lisätietoja tutkimushankkeesta /
For more information, please contact:
Miira Niska
miira.niska@helsinki.fi

 

 

Seuraa meitä /
Follow us on:
Twitter  
Facebook   LinkedIn