Etusivu / Home

Minuuden muokkauksen institutionaalinen edistäminen:
Relationaalinen näkökulma kiistanalaiseen asiantuntijuuteen

Self-modification promotion in institutional interaction: A relational
perspective to contested expertise

(SPIN)

 

Vuosina 2022–2025 toteutettavassa SPIN-hankkeessa tarkastellaan institutionaalista vuorovaikutusta, joka edistää asiakkaan minuuden muokkausta (esim. taitojen ja itsetuntemuksen kehittämistä). Hankkeessa analysoidaan videoituja instituutionallisia vuorovaikutustilanteita kuten kehityskeskusteluja ja uravalmennusta. Vuorovaikutuskäytäntöjen analyysi yhdistelee diskursiivista sosiaalipsykologiaa ja keskustelunanalyysia huomioiden puheen lisäksi myös osallistujien ruumiillisuuden. Hanketta rahoittavat Koneen säätiö ja post doc -poolin kautta Suomen kulttuurirahasto.

In the SPIN project (years 2022-2025) we will focus on concrete institutional interaction practices, with which experts promote self-modification for their clients/subordinates. (For example development of skills and self-knowledge). In this SPIN project we analyse video-recorded career counselling discussions, coaching discussions and performance appraisal interviews. Analysis of the datasets combines discursive social psychology and conversation analysis (CA). In addition to talk, the analysis will focus on issues like prosody, gaze and bodily gestures. The SPIN project is funded by the Kone Foundation and by the Finnish Cultural Foundation through the Foundations’ Post Doc Pool.

 

 

Lisätietoja tutkimushankkeesta /
For more information, please contact:
Miira Niska
miira.niska@helsinki.fi
+358505218532, +358294124178

 

 

Seuraa meitä /
Follow us on:
Twitter  
Facebook   LinkedIn