Kysyimme: Mistä maailmankuvat on tehty?

STUDIA_2015_kevat_kuppi


Muuttuvat maailmankuvat – luentosarjan yhteydessä kysyimme, mitkä seikat ovat eniten vaikuttaneet yleisön omaan tai jopa koko ihmiskunnan maailmankuvaan.

Näitä saattoivat olla esimerkiksi löydöt, keksinnöt, tieteen saavutukset tai vastaajan omat oivallukset, tapahtumat tai heihin suuresti vaikuttaneet henkilöt.

 

Ihmiskuntaa eniten muovanneita asioista nousivat esille etenkin sähköön, tekniikan kehitykseen ja informaatioteknologiaan liittyvät sovellukset. Useat vastaajat nostivat myös evoluution, viljelyn kehittymisen sekä luku- ja kirjoitustaidon merkittävimpien maailmankuvaa määrittäneiden tekijöiden joukkoon.

Vastaukset kuitenkin vaihtelivat suuresti yksittäisistä esineistä hyvinkin laajoihin ja abstrakteihin aiheisiin. Mainintoja saivat niin älypuhelin kuin ihmisen itsensä tiedostaminenkin. Yhdelle vastaajalle raha edusti maailmankuvan merkittävintä asiaa, toiselle merkittävimpiä keksintöjä oli kirjasto. Eräs vastannut ei ollut lainkaan vakuuttunut siitä, että onko ihmisen ajattelu ja maailmankuva ylipäätään muuttunut.

Vastanneiden henkilökohtainen maailmankuva oli muokkautunut jokaisen oman kokemusmaailman kautta. Erilaisia  vastauksia tulikin liki yhtä paljon kuin oli vastanneitakin.

Yksittäiset henkilöt olivat vaikuttaneet monen maailmankuvan kehittymiseen. Muiden muassa Pentti Linkola, Jacques Costeau ja Kari Enqvist olivat vaikuttaneet perustavanlaatuisesti vastaajien omaan maailmankuvaan.

Myös yksittäiset tapahtumat ensimmäisestä kuulennosta Väinö Linnan ”Täällä Pohjantähden alla”-kirjan lukemiseen olivat jättäneet pysyvät jälkensä ihmisten mieliin. Samoin tunne yhteenkuuluvuudesta kolmannen maailman ihmisten kanssa rahankeräyksen myötä ja havainto oman ajattelun rajallisuudesta olivat saaneet vastaajan pohtimaan syvällisesti omaa maailmankuvaansa.

Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, että niin henkilökohtaisen kuin ihmiskunnankin maailmankuvan muodostuminen näyttäytyy hyvin subjektiivisena prosessina. Ympäristö, toiset ihmiset, informaatiotulva ja henkilön omat kiinnostuksenkohteet ovat vahvasti muovaamassa tämän käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Siksi onkin paikallaan puhua muuttuvista maailmankuvista monikossa – onhan se jokaisella ihmisellä omanlaisensa.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistujille!

 
Tulokset kokosi:
Valtteri Laitala
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto