Sukupuolentutkimuksesta valmistuneita maistereita ja tohtoreita koskeva työelämäselvitys valmistui

Sukupuolentutkijat ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita.

Sukupuolentutkimuksesta valmistuneet suuntautuvat tyypillisesti järjestösektorille ja yliopistoihin. Valmistuneiden joukossa on myös esimerkiksi yrittäjiä.

Tohtorit ovat työllistyneet etenkin yliopistoihin tutkimus-, opetus- ja hallintotehtäviin. Maistereilla tyypilliset työtehtävät liittyivät järjestö-, projekti-, hanke- ja koulutustehtäviin.

Sukupuolentutkimuksen opinnot kehittävät erityisesti:

  • tietoa sukupuolten asemasta yhteiskunnassa,
  • ymmärrystä siitä, miten yhteiskunnan erilaiset rakenteet vaikuttavat erilaisiin ihmisryhmiin
  • kriittistä ajattelua,
  • tutkimus- ja ammattietiikan tajua,
  • teoreettista osaamista,
  • analyyttisiä ja systemaattisia ajattelun taitoja sekä
  • valmiuksia hankkia ja tuottaa tietoa taitoja.

Joulukuussa 2014 valmistunut työelämäselvitys valottaa vuosina 2005–2014 valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden työllistymistä ja työelämäkokemuksia. Valtakunnallisen selvityksen tulokset osoittavat, että sukupuolentutkimuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin.

Selvityksen toteutti Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan sähköisenä (pdf).

Sukupuolentutkimuksen uusi työelämäselvitys julkaistaan pian

Sukupuolentutkimus pääaineenaan valmistuneiden maistereiden, tohtorien ja lisensiaattien työllistymisestä ja työelämäkokemuksista tehty valtakunnallinen selvitys julkaistaan pian. Selvitys on tehty sukupuolentutkimuksen verkosto Hilman ja Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen yhteisenä korkeakouluharjoitteluprojektina loka-joulukuussa 2014.