Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma

Hilma on kahdeksan yliopiston (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen ja Åbo Akademin) muodostama sukupuolentutkimuksen verkosto. Hilma kehittää ja toteuttaa sukupuolentutkimuksen valtakunnallista opetusta. Se myös toimii tiedonvälittäjinä eri yliopistojen sukupuolentutkimuksen yksiköiden välillä. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopisto.

Hilma tarjoaa perus- ja jatko-opiskelijoille etenkin verkkokursseja.  Viime vuosina kiitosta ovat saaneet erityisesti Tasa-arvo työnä -kurssit, joilla opiskelijat ovat päässeet pohtimaan sukupuolentutkimuksen työelämäyhteyksiä.

Hilma on toteuttanut sukupuolentutkimusta koskevat työelämäselvitykset vuosina 2009 ja 2014.

Lisätietoa Hilman verkkosivuilta: www.hilmaverkosto.fi