Kun tuska helpottaa

Ryhmämme Tapion haasteena on ollut kurssin alusta lähtien tietynlainen ristipaine, jossa kurssi ja yhteistyökumppani odottavat ryhmältämme hieman eri asioita. Toki aiheen monimutkaisuuskin yllätti: bioenergian tuotanto ja käyttö herättää hyvinkin vahvoja mielipiteitä. Tiedonhakuvaiheessa teimme asiantuntijahaastatteluita ja huomasimme, että hajantaa siinä, kuinka kestävää metsäbioenergiaa tuotetaan, oli asiaan perehtyneiden eksperttienkin kesken varsin paljon. Asettuminen ratkaisijan rooliin tuntui pitkään haastavalta, kun yksittäistä ratkaisua kompleksiseen haasteeseen ei löytynyt.

Kokkaus&viini-illan aikana ajatuksemme kuitenkin selkenivät ja saimme työstettyä ideoitamme. Seuraavan aamun yhteistyökumppanin tapaaminen vahvisti ajatuksiamme siitä, että lähestymme ratkaisua kahdesta eri näkökulmasta, jotta pystymme vastaamaan sekä kurssin, että yhteistyökumppanin toiveisiin. Näkökulmat täydentävät toisiaan hyvin ja ryhmämme valtasi viimein innostus siitä, mitä olemme tekemässä.

Lopullinen ratkaisumme tarjoaa vastauksen yhteen haasteen ongelma-alueeseen. Alta voit katsoa prototyyppimme!

Loppuseminaari lähestyy ja tie sinne näyttää vihdoin selkeämmältä. Se hetki, kun visio selvenee, luo jälleen uutta innostusta projektiin ja tekemiseen!

inspiraatiotiikeri

Tässä vielä inspiraatiotiikerimme.