Anmälan

Tidsschema
Senast 15 januari 2013: Anmälan om deltagande och anmälan av föredrag, posters och workshops med en sammanfattning på högst 250 ord.

Senast 11 mars 2013: Besked till deltagarna om antagna föredrag, posters och workshops. Sammanfattningar av presentationerna läggs ut efter hand på hemsidan.

Senast 31 mars: Anmälan utan föredrag. Betalning av konferensavgift och middag.
Anmälan till konferensen har stängts 11/4 2013.

Betala konferensavgift och middag senast den 31 mars 2013
Inbetalning av deltagaravgift (120 € normalpris/85 € doktorandpris) och middag 16/5 (40 €) sker på konto:

IBAN: FI2216603000077738
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
VIKTIGT: Kom ihåg att skriva ditt namn och koden H440 / 7440410 i meddelandefönstret!

Mottagare är Helsingfors universitet, adress Universitetsgatan 4, 00014 Helsingfors universitet, Finland.

Mottagarens bank är Nordea och kontorets adress är Senatstorget, Alexandersgatan 30, 00100 Helsingfors, Finland.

Vi garanterar tillgängligheten till konferensmaterial för dem som anmält sig och betalat deltagaravgiften inom utsatt frist.