Organisation

Värd för Svenskans beskrivning 33 är Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet. Närmare bestämt bär läroämnet nordiska språk ansvaret för arrangemangen.

Arrangörskommittén
Professor Jan Lindström (ordförande)
Doktorand Jenny Sylvin (sekreterare)
Universitetslektor Anne Huhtala
Doktorand Sofie Henricson
Professor Pirjo Kukkonen
Professor Hanna Lehti-Eklund
Universitetslektor Camilla Lindholm
Professor Jan-Ola Östman

Konferenssekreterare är Jolanda Toivola.

Kontaktuppgifter
Postadress: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, PB 24,
00014 Helsingfors universitet, Finland
Besöksadress: Forsthuset, Unionsgatan 40 (4 vån.)
Telefon: +358 (0)9 1911 (växel)
E-postadress: svebe-33@helsinki.fi
Webbplats: https://blogs.helsinki.fi/sve-be33/

Sponsorer

Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Denna storinstitution blev till i samband med en organisationsreform vid Helsingfors universitet 2010 då humanistiska fakulteten fick en struktur med fyra institutioner. Institutionen är resultatet av en samgång mellan Institutionen för finska språket och litteraturen, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur samt Finskugriska institutionen. På Finska, finskugriska och nordiska institutionen forskar och undervisar vi i finska och svenska, deras släktspråk och litteratur som skrivits på dessa språk. Som ett centrum för sådan forskning är institutionen den största och mest mångsidiga i Finland. Internationellt sett är institutionen ett betydande centrum för fennougristik och nordistik. När det gäller finska språket och finländsk litteratur är den världens största. http://www.helsinki.fi/sup/institutionen/index.html