Hallituksen kokous 2/2017

Synop ry
Hallituksen kokous 2/2017
Aika: 9.1.2017 klo 17.00
Paikka: Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11, Helsinki

Läsnä:
Sasu Karttunen (puheenjohtaja)
Linnea Keltanen (sihteeri)
Oskari Rockas
Pyry Poutanen
Johannes Mikkola

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:
Ella Kivimäki

1. Kokouksen avaus
* Puheenjohtaja Karttunen avasi kokouksen kello 17.04
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
* Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
* Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
4. Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen
* Hyväksyttiin pöytäkirja 1/17 muutoksitta.
5. Ilmoitusasiat
* Posti on haettu
* Kokouksen voitti Ella
* Oispa kesä
* Porvoossa lämpeni kymmenen astetta kymmenessä minuutissa
* Helsingissä lämpeni kymmenen astetta tunnissa
* Oispa kylpyamme
* Johanneksella on makkarissa tilaa
* Oskari käy superkuumissa suihkuissa
* Fanitetaan Siniä
6. Talous
* Tilinkäyttöoikeuksien hyväksyminen
* Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Tomi Lauriselta sekä Oskari Rockakselta ja myönnetään tilinkäyttöoikeudet Sasu Karttuselle ja Johannes Mikkolalle.
7. Opintoasiat
* Ei opintoasioita.
8. Ilotalo
* Uusi tilasopimus HYY:n kanssa
* Käydään tekemässä uusi tilasopimus lähiaikoina
* Avaimellisten vahvistaminen vuodelle 2017
* Myönnetään klusteriavaimet vuodelle 2017 henkilöille Sasu Karttunen, Oskari Rockas, Linnea Keltanen, Johannes Mikkola, Pyry Poutanen, Eetu Rimo, Jani Räihä
* Ilotaloa siivotaan viikoilla 9, 19, 29, 39 ja 49.
9. Mennyt toiminta
* Ei mennyttä toimintaa.
10. Tuleva toiminta
* Hallituksen ja aktiivien ryhmäytyminen
11. Alumnitoiminta
* Alumnivastaavaksi nimettiin Ella Kivimäki ja keskusteltiin alumnitapahtuman järjestämisestä.
12. Vuosijuhlaedustukset
* HYK:n vuosijuhlilla Synopia edustaa Eetu Rimo
* Matlun vuosijuhlilla Synopia edustaa Johannes Mikkola
13. Opiskelijahuoneen takan poistaminen
* Synop kannattaa opiskelijahuoneen takan poistamista
14. Muut esille tulevat asiat
* Hallituskuva
* Otettanee lähiaikoina
15. Seuraava kokous
* Seuraava hallituksen kokous pidetään tammikuun aikana
16. Kokouksen päättäminen
* Kokous päätettiin kello 18.06.