Hallituksen kokous 15/2016

Synop ry
Hallituksen kokous 15/2016
Aika: ke 7.12.2016 klo 11.00
Paikka: Hiekkalaatikko, Physicum, Kumpula, Helsinki

Läsnä:
Oskari Rockas (kokouksen puheenjohtaja)
Sasu Karttunen
Linnea Keltanen
Eetu Rimo
Jani Räihä
Hadassa Hovestadt
Johanna Lehtinen (saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaus
* Puheenjohtaja Rockas avasi kokouksen kello 11.15
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
* Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
* Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
4. Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen
* Hyväksyttiin pöytäkirja 14/16 muutoksitta
5. Ilmoitusasiat
* Posti on haettu
* Suomi99
* Jani88
* Kokouksen voitti Eetu
* Joulutee maistuu hyvältä
* Jani on ottanut uuden linjan
6. Talous
* Hyväksyttiin maksettavaksi kulukorvauksia
* Sasu Karttuselle 8,84 euroa järjestäytymiskokouksen kokoustarjoiluista
* Oskari Rockakselle 14,66 vappusaunan tarjoilukuluista
* Linnea Keltaselle syyskokouksen tarjoiluista, kokoustarjoiluista ja tulostuskuluista 21,25
7. Opintoasiat
* Ilmakehätieteiden maisteriohjelma on hyväksytty ja sille on julkaistu nettisivut englanninkielisenä
8. Ilotalo
* Ilotalo on ja sitä siivotaan tenttiviikolla, alustavasti 21.12 klo 16
9. Mennyt toiminta
* Perjantaibingo
* Jouluinen perjantaipiparibingo oli erittäin suosittu ja onnistunut tapahtuma, noin 25 osallistujaa.
* Synopin vappusauna
* Vappu jatkui! Osallistujia noin 25.
* Excursio tiedeaiheisen comedypanelshown yleisöön
* Hauskaa oli, osallistujia oli 7.
10. Tuleva toiminta
* Yle-excu
* Yhteislähtö Physicumin aulasta klo 14.
11. Muut esille tulevat asiat
* Keskusteltiin Holton-kirjatilauksesta.
12. Seuraava kokous
* Vuoden 2016 hallitus kokoustaa vielä kerran
13. Kokouksen päättäminen
* Puheenjohtaja Rockas päätti kokouksen kello 11.55