Synop ry syyskokous 2016

Synop ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika: ma 28.11.2016 klo 16.15
Paikka: Sali B120, Exactum, Kumpula, Helsinki

Läsnä:
Oskari Rockas
Eetu Rimo
Johannes Mikkola
Pyry Poutanen
Ville Jantunen
Joona Hautala
Hadassa Hovestadt
Jani Räihä
Sasu Karttunen
Linnea Keltanen

1. Kokouksen avaus
* Kokous avattiin kello 16.18

2. Kokousvirkailijoiden valinta
* Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Jantunen
* Kokouksen sihteeriksi valittiin Linnea Keltanen
* Pöytäkirjojen tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Joona Hautala ja Hadassa Hovestadt

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen
* Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

5. Ilmoitusasiat
* Laitokset poistuvat vuoden päästä
* Ilmakehätieteiden maisteriohjelman suunnitelma on valmistunut tänään

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
* Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 muutoksitta

7. Talousarvion hyväksyminen ja jäsenmaksusta päättäminen
* Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017 muutoksitta
* Päätettiin vuoden 2016 jäsenmaksuksi 2 euroa. Uusille jäsenille tarjotaan liittymisen yhteydessä haalarimerkkiä 1 euron hintaan.
* Seniorijäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 5 euroa
* Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vähintään 5 euroa.

8. Sääntömuutosehdotuksen hyväksyminen
* Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus muutoksin ensimmäistä kertaa

9. Puheenjohtajan valinta
* Ehdotettiin puheenjohtajaksi Sasu Karttusta. Sasu Karttunen ilmoitti olevansa käytettävissä.
* Sasu Karttunen valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2017

10. Hallituksen jäsenten valinta
* Ehdotettiin hallituksen jäseniksi
Oskari Rockas
Jani Räihä
Linnea Keltanen
Johannes Mikkola
Eetu Rimo
Pyry Poutanen
* Kaikki ehdotetut ilmoittivat olevansa käytettävissä
* Hallituksen jäseniksi valittiin
Oskari Rockas
Jani Räihä
Linnea Keltanen
Johannes Mikkola
Eetu Rimo
Pyry Poutanen

11. Synopin Sanomien päätoimittajan valinta
* Ehdotettiin Hadassa Hovestadtia, joka ilmoitti olevansa käytettävissä.
* Valittiin Synopin Sanomien päätoimittajaksi Hadassa Hovestadt

12. Kahden toiminnantarkastajan ja henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta
* Toiminnantarkastajiksi kysyttiin etukäteen Santeri Veliniä ja Anniina Korpista, ja heidän varahenkilöikseen Tomi Laurista ja Joona Hautalaa. He ilmoittivat suostumuksensa.
* Valittiin toiminnantarkastajiksi Santeri Velin ja Anniina Korpinen
* Valittiin Santeri Velinin varahenkilöksi Tomi Laurinen ja Anniina Korpisen varahenkilöksi Joona Hautala

13. Inspehtoorin valinta
* Inspehtooriksi kysyttiin etukäteen Jouni Räisästä, joka ilmoitti suostumuksensa tehtävään
* Inspehtooriksi valittiin Jouni Räisänen

14. Muut esille tulevat asiat
* Ei muita esille tulevia asioita

15. Kokouksen päättäminen
* Kokous päätettiin kello 17.05