Verkkolähteet

OPETUS  |  TUTKIMUS  |  OPISKELIJAPROJEKTIT VERKKOLÄHTEET

Alta löydät yliopiston henkilökunnan suosittelemia internet-lähteitä lyhyen kuvauksen kanssa.

Verkkolähteet sisältävät niin yleisiä arkistoja ja oppaita kuin myös resursseja oppiaineittain.

 

 

 

YLEISET

HY:n kirjaston Research Guide
• Laaja kokoelma Helsingin Yliopiston kirjaston kokoamia lähteitä oppiaineittain.

Kielijelppi
• Tietoa akateemisesta kirjoittamisesta ja viestinnästä suomeksi.

Tieteen termipankki
• Suomalaista terminologiaa taiteessa ja tieteessä.

ImagOA
• Opas kuvien käyttöön opetuksessa, tutkimuksessa ja julkaisemisessa.

 


DIGITAALISET KIRJASTOT & ARKISTOT

De Gruyter Book Archive
• Itsenäisen akateemisen kustantamon digitaalinen kirja-arkisto.

Internet Archive
• Voittoa tavoittelematon digitaalinen kirjasto, joka sisältää mm. ilmaisia kirjoja, elokuvia, ohjelmistoja, musiikkia, sivuja jne.

Project Gutenberg
• Ilmaisia e-kirjoja sekä ladattavaksi että luettavaksi verkossa.

Agricola – Suomen humanistiverkko
• Humanistisia tieteitä yleistajuistava verkkojulkaisukokonaisuus.

 


APUA AINEISTONHALLINTAAN

Datanhallinnan opas opiskelijoille
• Helsingin yliopiston kirjaston ja datatuen koostama aineistonhallinnan-resurssipankki vasta-alkajille ja opiskelijoille.

Research Data Management Research Guide
• Helsingin yliopiston kirjaston ja datatuen koostama aineistonhallinnan-resurssipankki pidemmälle edenneille ja tutkijoille.

Aineistonhallinnan käsikirja
• Tietoa esimerkiksi tutkimusaineiston keräämisestä, tekijänoikeuksista, aineistonhallinnan suunnittelusta ja datan käsittelystä.

 


KIRJOITTAMINEN

Gradutakuu-blogi
• Perustuu Gradutakuu-graduoppaaseen (Tammi 2009, uudistettu laitos Art House 2015), ja käsittelee oppaan kanssa samoja teemoja hieman eri kulmista. Tarjoaa vinkkejä ja ohjeita mm. motivaatioon, suunnitteluun sekä ajanhallintaan.

Kirjoittajan ABC-kortti
• Kirjoittajan ABC-kortti on verkko-oppimissivusto, jonka avulla voit itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen sekä tekstin- ja kielenhuollon tietoja ja taitoja sekä teorian että erilaisten testien ja harjoitusten avulla.

The Purdue Online Writing Lab (OWL)
• Ilmaisia englanninkielen resursseja mm. akateemiseen kirjoittamiseen ja kielioppiin.

 


ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUS

Cinemetrix
• Elokuvan mittaamisesta teoriaa, tutkimusdataa ja ohjelmistoja.

DVDBeaver
• Elokuva-arvosteluja ja -vertailuja, sekä skannattuja elokuvapostereita.

Elonet
• Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä elokuvatietokanta.

IMDb
• Elokuvien ja televisio-ohjelmien tietokanta, josta löytyvät mm. tiedot tuotannosta ja myyntimenestyksistä.

MRQE – Movie Review Query Engine
• Elokuva-arvostelujen tietokanta.

Observations on film art
• Elokuvateorian tutkijoiden Kristin Thompsonin ja David Bordwellin blogi. Sivuilta löytyy esseitä, artikkeleita ja videoluentoja.

Research Guide – Elokuvatutkimus
• Helsingin Yliopiston kirjaston kokoamia lähteitä elokuvatutkimuksesta.

 


ESTETIIKKA

Filosofia.fi
• Suomalainen filosofinen internet-portaali, joka tarjoaa ajankohtaista tiedonvälitystä, tien verkkofilosofiaan, digitaalisen arkiston sekä johdatusta suomalaisen filosofian historiaan.

Internet Encyclopedia of Philosophy
• Vertaisarvioituja filosofian akateemisia lähteitä.

Research Guide – Estetiikka
• Helsingin Yliopiston kirjaston kokoamia lähteitä estetiikasta.

Stanford Encyclopedia of Philosophy
• Stanfordin Yliopiston kokoamia kansainvälisiä filosofisia lähteitä.

 


MUSIIKKITIEDE

Etnomusikologian vuosikirja
• Etnomusikologian vuosikirjan kirjoittajaohjeet musiikkitieteen pro- ja muita seminaaritöitä varten.

IMSLP Petrucci Music Library
• Tekijänoikeusvapaita partituureja ja vanhaa musiikinteorian kirjallisuutta.

Musiikkitieteen www-palvelin
• Helsingin Yliopiston musiikkitieteen tutkimuslähteitä.

Research Guide – Musiikkitiede
• Helsingin Yliopiston kirjaston kokoamia lähteitä musiikkitieteestä.

 


TEATTERITIEDE

Ilona -tietokanta
• Suomalaisen teatterin tietopankki, jonka verkkoversion ovat toteuttaneet yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Teatterimuseo.

Research Guide – Teatteritiede
• Helsingin Yliopiston kirjaston kokoamia lähteitä teatteritieteestä.

Tanka – Tanssin Tiedotuskeskus
• Suomalaisen tanssin tietokanta sisältää tietoa suomalaisista tanssitaiteilijoista, tanssiryhmistä ja tanssiteoksista.

Teatterimuseo
• Teatterimuseon kokoelmista löytyvät mm. arkisto ja esinekokoelmat.

 


YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE

Avain
• Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti tarjoaa mm. tieteellisiä artikkeleita, tutkimus- ja kirja-arviointeja sekä erilaisia puheenvuoroja kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta.

European Narratology Network
• Tarjoaa jäsenilleen erilaisia digitaalisia narratologian resursseja kuten bibliografiaa ja digitaalisia artikkeleita.

The living handbook of narratology
• Koko ajan laajeneva open access -sivusto, joka pohjaa Walter de Gruyterin toimittamaan the Handbook of Narratology -teokseen (2009) ja sisältää mm. kaikki toisen painoksen artikkelit.

Journal of Neo Victorian Studies
• Vertaisarvioitu ja poikkitieteellinen e-lehti viktoriaanisen ja neo-viktoriaanisen kohtaamisesta kirjallisuudessa, taiteessa ja humanismissa.

Narrative
• The International Society for the Study of Narrative -yhdistyksen lehti. Sivuilla pystyy lukemaan aiempien numeroiden (vuodesta 2002 eteenpäin) artikkeleita Project Muse:n kautta.

Research Guide – Kirjallisuustiede
• Helsingin Yliopiston kirjaston kokoamia lähteitä kirjallisuustieteestä.

School of Life
• The School of Life-järjestön Youtube-kanava, jossa on tietoiskuja mm. kirjallisuudesta ja filosofiasta.