Tutkimustulokset

Julkaisuja

Huhtala, Anne & Lehti-Eklund, Hanna (2010): Writing a new self in the third place: language students and identity formation. Pedagogy, Culture and Society 18, 3, 273–288.

TAITOa kehittämässä: vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Huhtala, Anne & Lehti-Eklund, Hanna (toim.) (2012). Nordica Helsingiensia, 31.

  • Johdanto: Anne Huhtala & Hanna Lehti-Eklund (s. 5-6)
  • Itsekorjaukset vieraan kielen oppijoiden puheessa: Marjo Vesalainen (s. 7-24)
  • Keskustelukoherenssi ja yhteinen tieto oppijakielisessä vuorovaikutuksessa: näkökulmia quaestio-poikkeamiin saksankielisessä TAITO-aineistossa: Nea Auhtola (s. 25-45)
  • Oikeellisuus saksanopuiskelijoiden puheessa: vertailukohtina oppimistavoitteet ja puhekielen piirteet: Laura Lahti (s. 47-67)
  • Tekstien arviointi TAITO-hankekeessa: raportti pilottiarvioinnista: Päivi Sihvonen (s. 69-75)
  • Matkalla tulevaisuuteen: ruotsinopiskelijoiden ajatuksia tulevasta ammatistaan: Anne Huhtala (s. 77-90)
  • Suomalaiset ylioppilaat kirjoitetun kielen tuottajina: Minna Palander-Collin (s. 91-101)
  • Mitä TAITO-hanke kertoo italianopiskelijoiden kielitaidosta? Elina Suomela-Härmä (s. 103-107)
  • Saksan sivulauseiden sokkeloita: Irma Hyvärinen (s. 109-126)