About the journal / Tietoa lehdestä

Teaching in Life Sciences Journal is a collection of working papers written by teachers and researchers in life sciences. The aim of the journal is to promote scholarship in teaching and learning. The edited volumes are collections of small-scale studies, case examples, and reflection papers written, for example, during university pedagogy courses and development and research of teaching in higher education. Accepted papers are published in digital volumes.

Teaching in Life Sciences -lehti on kokoelma opettajien ja tutkijoiden työpapereita elämäntieteiden alalta. Lehden tavoitteena on tukea oppineisuutta opetuksessa ja oppimisen tukemisessa. Toimitetut artikkelit ovat pienimuotoisia tutkimuksia, tapausesimerkkejä ja keskustelupuheenvuoroja, joita on kirjoitettu muun muassa yliopistopedagogiikan koulutuksissa ja osana opetuksen tutkimus- ja kehittämistehtäviä yliopistossa. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan digilehtenä.

Editors / Toimituskunta:

Päätoimittaja Hanni Muukkonen, Faculty of Agriculture and Forestry, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Mirja Ruohoniemi, Faculty of Veterinary Medicine, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Viivi Virtanen, Faculty of Biological and Environmental Sciences, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Nina Katajavuori, Faculty of Pharmacy, farmasian tiedekunta

Toimitussihteeri Outi Valkama, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Julkaisija / Publisher:

Teaching in Life Sciences Research Group. University of Helsinki

ISSN 2343-1822