Vol 1 (2014)

Artikkelit / Articles

Eskelinen, E.-L., Peltoniemi, M., & Roine, E. (2014). Syvasuuntautunut suhtautuminen oppimiseen: Mitä opettaja voi tehdä sen edistämiseksi? Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 1 (Fall), 1-16.

Koho, N., Leppälä, J., Mustonen, E. & Niemelä, T. (2014). Vertaisoppimisen monet muodot korkeakouluopetuksessa. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 1 (Fall), 17-29.

Haukka, K., Pessa-Morikawa, T., Steffen, K. & Tengvall, U. (2014). Miten voidaan kehittää kommunikaatiota pienryhmissä? Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 1 (Fall), 30-47.

Julkaisija / Publisher: Teaching in Life Sciences Research Group. Helsingin yliopisto.
Tämän numeron vastaava toimittaja / Editor-in-Chief of this issue: Hanni Muukkonen [hanni.muukkonen (at) helsinki.fi]
Toimituskunta / Board of Editors: Hanni Muukkonen, Mirja Ruohoniemi, Nina Katajavuori ja Viivi Virtanen.
Toimitussihteeri Outi Valkama.

ISSN 2343-1822