Ensimmäinen numero julkaistu!

Yliopistopedagogiikan kurssilla YP5 Viikissä 2013 työstettiin opetuksen kehittämistehtäviä. Ryhmien töitä julkaistaan uudessa verkkojulkaisussa Teaching in Life Sciences: Current practices and development, jossa Viikin pedagogiset yliopistonlehtorit toimivat editoreina Hanni Muukkonen, Mirja Ruohoniemi, Nina Katajavuori ja Viivi Virtanen.

Ensimmäinen lehti julkistettiin VIKLO opettajakahvilassa 21.10.2014. Kiitos kirjoittajille!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *