Vol 2 (2016)

Artikkelit / Articles

Hildén, K., Kariluoto, S. & Koivula, H.M. (2016). Miten aktivoida luento-opetusta – Suurten opiskelijamäärien haasteet. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 2, 1–13.

Kammonen, J.I., Larjavaara, M. & Mõttus, M. (2016). Miten toteuttaa oppimisen arviointia? – kolme kurssia, kolme ratkaisua. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 2, 14–32.

Himanen, K. (2016). Haastattelututkimus molekyylibiotieteellisiltä aloilta valmistuneiden tohtoreiden kokemuksista koulutuksen ja työelämän vastaavuuksista. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 2, 33–51.

Dahlsten, E., Kajander, T., Kosenius, A-K. (2016). Opetuksen kääntämisen mahdollisuudet. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 2, 52–60.

Julkaisija / Publisher: Teaching in Life Sciences Research Group. Helsingin yliopisto.
Tämän numeron vastaava toimittaja / Editor-in-Chief of this issue: Hanni Muukkonen [hanni.muukkonen (at) helsinki.fi]
Toimituskunta / Board of Editors: Hanni Muukkonen, Mirja Ruohoniemi, Nina Katajavuori ja Viivi Virtanen.
Toimitussihteeri Outi Valkama.

ISSN 2343-1822