Tervetuloa

 “Vältä tyhjiä, tylsiä, vanhaan
tapaan tehtyjä työn temppuja,
jotk´ eivät kysy hengen voimia
” 
                    Uno Cygnaeus 1866

silityshoyla_laulaa

 “Käsityötoimintaan kuuluvat erilaiset järkeily-, taito- ja työtapahtumat, joiden aikana ihminen siirtää tajunnallisesti ohjatuilla fysiologisilla välineillä (erityisesti käsillään) voimiaan ulkoiseen ympäristöön tarkoituksella muuntaa (erityisesti tekniikan avulla) ympäristön raaka-ainekset ja tarveaineet tuotteiksi. Tuotteet voivat olla kasvu- tai valmistetuotteita, joilla pyritään vaalimaan humaania elämänlaatua ja parantamaan elämänlaatua. Käsityötuotteisiin liittyvät lisäksi tuottamisen muotosuuntia ohjailevat ja ajan hengelle ominaiset maailmankatsomukset, ideologiat ja filosofiat”

Juhani Peltonen, käsityökasvatuksen professori (1988)