Taustaa

Tekstin alalla on Helsingin yliopiston blogi, johon tuotetaan sisältöä suomen kielen aineopintoihin kuuluvalla Tekstityön kurssilla. Blogissa julkaistut haastattelujutut ovat opiskelijoiden kirjoittamia ja toimittamia. Ne kertovat siitä, millaisia tekstitaitoja työelämässä tarvitaan.

Blogin fokuksessa ovat ammatit, joihin sijoittuminen ei edellytä kielen tai kirjallisuuden opintoja. Haastateltavina ovat esimerkiksi lentokonemekaanikko, kiinteistönvälittäjä, kuntapoliitikko sekä rikostutkijana työskentelevä poliisi.

Blogi nostaa esiin kysymyksen, josta Suomessa keskustelevat myös monet tekstityöhön ja työelämän tekstitaitoihin perehtyneet tutkijat ja opettajat. Tulisiko kielen ja kirjoittamisen roolia eri aloille suuntaavissa koulutuksissa kasvattaa? Millaisia taitoja kielen ja kirjoittamisen opinnoissa voitaisiin tulevaisuudessa eri aloilla painottaa?

Julkisessa keskustelussa blogin teemat ovat olleet esillä esimerkiksi joulukuussa 2019, kun Yle uutisoi poliisiammattikorkeakoulun valintakoeuudistuksesta. Ylen jutussa kirjoitustaito nimettiin poliisin tärkeimmäksi taidoksi: sitä tarvitaan esimerkiksi esitutkintapöytäkirjojen laadittaessa. Uudessa valintakokeessa poliisiksi pyrkiviltä vaaditaankin nyt hyvän kunnon ja psykologisen soveltuvuuden lisäksi myös referoinnin, perustelemisen sekä tekstin jäsentelyn kaltaisia tutkivan kirjoittamisen taitoja.

Tekstin alalla -blogin perustivat kevään 2019 kurssilaisten kanssa Suvi Honkanen ja Ritva Pallaskallio. Keväällä 2020,  2022 ja 2023 kurssilaisten ohjauksesta vastasivat Suvi Honkanen ja Aino Koivisto; keväällä 2021 Suvi Honkanen ja Tomi Visakko. Keväällä 2024 ohjauksesta vastasivat Suvi Honkanen ja Elina Vitikka.

Toimituskunnan jäseninä ovat toimineet Ella Hyvönen, Emma Kokkonen, Erik Räsänen ja Marja Salkosuo (2019); Olivia Brotherus, Larissa Nevalainen, Hannele Savolainen ja Ulla Toukola (2020); Vilja Först, Linnea Lehtinen, Ilmari Lehto, Toni Roponen, Heli-Maria Suomi ja Nana Takalo (2021); Aino Alvas, Vilma Heinonen, Maria Kylänkoski ja Marika Pollari-Erjanti  (2022); Jaana Ahtiainen, Sami Haaranoja, Satu Keinänen, Matti Koivisto, Oili Leinonen ja Sampo Parikka-Grundström (2023) sekä Henna-Riina Kakkola, Lidia Manner, Samuel Nyberg, Aino Salminen ja Milla Vehmanen (2024).

Suvi Honkanen