Luettelo seuran julkaisuista

Kirjojen hinnat ovat muodossa jäsenhinta/normaalihinta

291. Jumalan paluu 2000-luvulle. 2019. Toim. Jaana Hallamaa ja Timo Koistinen. 121 s. 18,-/20,-

290. Apostoliset isät. Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia. 2020. Toim. Niko Huttunen, Joona Salminen ja Ulla Tervahauta. 293 s. 23,-/25,-

289. Ryökäs, Esko. Aikaan sidottu diakoniakäsite. Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua. 2019. 330 s. 20,-/22,-

288. Luterilaisuuden ytimessä. Professori Antti Raunion juhlakirja. 2018. Toim. Matti Kotiranta. 18,-/20,-

286. Haikarainen, Raine. Mystinen Maestro. Seppo A. Teinosen pitkä pyhiinvaellus. 2018. 500 s. 27,-/29,- Julkaistu yhteistyössä Kirjapajan kanssa

285. Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta. 2017. Toim. Heikki Haara & Ritva Palmén. 312 s. 18,-/20,-

284. Miten Suomi uskoo? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2016. Toim. Joona Salminen. 2016. 174s. 18,-/20,-

283. Koivisto, Jussi. Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt. 2016. 258 s. 19,-/23,-

282. Törmä, Terhi. Oma ruumis ja kerronnan kaari. Merkityksen muodostuminen Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologisen ja Paul Ricoeurin narratiivisen imaginaatiokäsityksen mukaan. 312 s. 19,-/23,-

281. Uskonto ja identiteettipolitiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2015. Toim. Elina Hellqvist, Minna Hietamäki & Panu Pihkala. 222s. 18,-/20,-

280. Kristillisyys elämäntapana. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2014. Toim. Joona Salminen. 186 s. 18,-/20,-

279. Koistinen, Timo. Kontemplatiivinen filosofia. Wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian näkökulmia. 2014. 179s. 19,-/23,-

278. Ala-Prinkkilä, Jouko, Todennäköisin vaihtoehto, Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta. 2014. 347 s. 19,-/23,-

277. Ihminen, uskonto ja luonnontieteet. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2013. Toim. Joona Salminen. 144 s. 18,-/20,-

276. Olli-Pekka Vainio, Postmoderni filosofia, kulttuuri ja kristillinen teologia. STKSJ 276. 2013. 229 s. 19,-/23,-

275. Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen, Jyri Komulainen ja Mika Vähäkangas. Helsinki 2013. 293 s. 26,-/28,-

274. Tertullianus, Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi (De Praescriptione Haereticorum) – Vastakirjoitus Prakseaalle (Adversus Praxean). Johdanto, suomennos ja selitykset Juha Pihkala. STKSJ 274. Helsinki 2012. 150 s. 19,-/23,-

273. Jeesuksen opetukset. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2012. Toim. Joona Salminen. STKSJ 273. Helsinki 2012. 150 s. 18,-/20,-

272. Luther, reformaatio ja kirja. Toim. Tuija Laine. 2012 209 s. 18,-/20,-

271. Marjo Ojajärvi, Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään. Moraalifilosofinen tutkimus Andre Brinkin, Jörn Donnern ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista. STKSJ 271. Helsinki 2012. 262 s. 19,-/23,-

270. Ville Päivänsalo, Maallinen oikeudenmukaisuus. Jälkiliberalismin rajat ja rosoinen lähimmäisyys. STKSJ 270. Helsinki 2011. 244 s. 19,-/ 23,-

269. Vieraanvaraisuus ja muukalaisuus. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2011. Toim. Joona Salminen. 2011. 136 s. 18,-/ 20,-

268. Aelred Rievauxlainen, Hengellisestä ystävyydestä. Suom. Pirkko Haapanen. STKSJ 268. Helsinki 2011. 134 s. 19,-/ 23,-

267. Pihlström, Sami, Uskonto ja elämän merkitys. Näkökulmia uskonnonfilosofiaan. 2010. 222 s. 19,-/23,-

266. Muuttuvan maailman etiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuuseuran vuosikirja 2010. Toim. Joona Salminen. 2010. 179 s. 18,-/20,-

265. Näreaho, Leo, Tiede, uskonto ja tietoisuus: filosofista rajankäyntiä. 2010. 224 s. 19,-/23,-

264. Reformaation tunnustukset. Toim. Risto Saarinen. 2009. 293 s. 19,-/23,-

263. Jumalanpalveluselämä muutoksessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2009. Toim. Joona Salminen. 2009. 18,- / 20,-

262. Ahvio, Juha, Heidelbergin katekismus. Historiallinen ja teologinen johdanto reformoituun uskonoppiin sekä katekismuksen tekstin käännös. 2009. 142 s. 19,- / 23,-

261. Oppi ja maailmankuva. Professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Tomi Karttunen. 2009. 373 s. 28,- / 30,-

260. Uskon tilat ja kuvat. Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Toim. Arto Kuorikoski. 2008. 384 s. 49,- / 65,50

259. Tsokkinen, Anni, Etuoikeutettu sukupuoli? Käsitys auktoriteetista Elisabeth Schüssler Fiorenzan feministisessä teologiassa. 2008. 19,- / 23,-

258. Eskola, Timo, Kielen vallankumous. Kielellinen käänne ja teologian postmodernismit. 2008. 248 s. 19,- / 23,-

257. Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2008. Toim. Joona Salminen. 2008. 210 s. 16,- / 19,50,-

256. Lund, Pekka, Jumalan kannattelu. Tutkimus kristillisen vakaumuksen vaikutuksesta lähetystyön kriisin käsittelyyn Kiinassa 1920-luvulla. 2008. 254 s. 19,- / 23,-

255. Toiviainen, Kalevi, Erkki Kaila. Yliopistomies ja kirkonjohtaja. 2007. 501 s. 20,- / 25,-

254. Räsänen Niilo, Kutsu kuuliaisuuteen. James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys. 2007. 307 s. 17,- / 21,-

253. Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2007. Toim. Aku Visala. 2007. 15,- / 18,-

252. Raunio Antti, Järki, usko ja lähmmäisen hyvä. Tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teologian perusteista. 2007. 354 s. 19,- / 24,-

251. Komulainen Jyri, Guru Jeesus. Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. 2006. 267 s. 19,- / 23,-

250. Rajojen ylityksiä. Professori Eila Helanderin juhlakirja. Toim. Anne Birgitta Yeung sekä Heikki Pesonen ja Susan Sundback. 2006. 399 s. 19,- / 21,-

249. Kristinusko Suomessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2006. Toim. Aappo Laitinen. 2006. 284 s. 16,-/19,50,-

248. Räsänen, Antti, Koulun uskonnonopetus. Suomalaisten käsitykset uskonnonopetuksen luonteesta ja sisällöstä. 2006. 142 s. 17,-/21,-

247. Pokki, Timo, Uskon empirismi. Evankelikaalisen soteriologian teologianhistoriallinen tausta ja muotoutuminen. 2005. 396 s. 21,-/25,- LOPPUUNMYYTY

246. Ghiselli, Anja, Sanan kantaja. Martti Lutherin käsitys Neitsyt Mariasta. 2005. 202 s. 19,-/23,-

245. Käytännöllinen teologia – teoriaa vai käytäntöä? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2005. Toim. Jaana Kivekäs. 2005. 308 s. (16,-/19,50)

244. Hukari, Ari, Islam, ilmoitus ja historia. Abul A’la Mawdudin ja Fazlur Rahmanin Koraanin ja tradition tulkinta. 2005. 422 s. (19,-/23,-)

243. Toivio, Heikki, Voiko sen sanoa toisinkin? Uusimuotoisten jumalanpalvelusten merkitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalan-palveluselämässä 1966–1999.

242. Jolkkonen, Jari, Uskon ja rakkauden sakramentti. Opin ja käytännön yhteys Martti Lutherin ehtoollisteologiassa. 2004. 365 s. (19,-/23,-)

241. Teologian uudet virtaukset. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2004. Toim. Lassi Larjo. 2004. 271 s. (15,50/19,-)

240. Vainio, Olli-Pekka, Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys Lutherista Yksimielisyyden ohjeeseen. 2004. 312 s. LOPPUUNMYYTY

239. Kuorikoski, Arto, Toiseuden elementtejä. Theodor W. Adornon ei-identtisen käsite uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin paradigmana. 2004.

238. Kokkonen, Sari, Työttömänä isänä perheessä ja yhteiskunnassa. 2003. 328 s. (17,-/21,-)

237. Raamattu ja länsimainen kulttuuri. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2003. Toim. Lassi Larjo. 2003. 179 s. (15,50/17,-)

236. Juntunen, Hannu, Lopussakin on sana. Kirkko-oikeus teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta. 2003. 284 s. (17,-/21,-) LOPPUUNMYYTY

235. Mattila, Kati-Pupita, Syöpäpotilaan palliatiivisen hoidon keskeiset eettiset ongelmat. 2002. 220 s. (15,-/19,-)

234. Haikarainen, Raine, Informaatiosta kommunikaatioon. Ekumeeninen keskustelu viestinnästä 1948-2000. 2002. 372 s. (18,-/22,-)

233. Jumalan kuvasta geenikartaksi? Ihmiskuvien galleria. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2002. Toim. Lassi Larjo. 2002. 152 s. (15,50 / 17,-)

232. Laitinen, Jorma, Syntiinlankeemus, häpeä ja syyllisyys. Uskonnonfilosofinen tutkielma. 2002. 194 s. (15,-/19,-) LOPPUUNMYYTY

231. Martikainen, Eeva, Tunnistamisesta reseptioon. Apostolisen uskon ajankohtainen tulkinta KMN:ssa. 2002. 200 s. (15,-/19,-)

230. Ruotsalainen, Kari, Auttajana kirkon ja yhteiskunnan leikkauspisteessä. Kirkon perheneuvojien käsitys työstään. 2002. 286 s. (17,-/21,-)
230 s. (17,-/21,-)

229. Koistinen, Timo, Usko ja tiedollinen oikeutus. 2001. 160 s. (13,45/16,80)

228. Lankinen, Juha, Syöpäpotilaan pastoraaliset odotukset. 2001. 400 s. (16,80/20,20)

227. Pihlström, Sami, Usko, järki ja ihminen. Uskonnonfilosofisia esseitä. 2001. 248 s. (15,15/18,50) LOPPUUNMYYTY

226. Kähkönen, Esko S., Dialogisuuden ongelma islamin esittämisessä. Falaturin ja Tworuschkan teologis-pedagogisen ohjelman tausta ja toteutuminen. 2000. 235 s. (15,15/18,50)

225. Sippo, Matti, Sairaalasielunhoitajan ammatti-identiteetti. 2000. 223 s. (15,15/18,50) LOPPUUNMYYTY

224. Oppi – kahle vai kalleus? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2000. Toim. Toivo J. Holopainen. 2000. 266 s. (15,15 / 20,20)

223. Häkkinen, Sakari, Köyhät kerettiläiset. Ebionit kirkkoisien teksteissä. 1999. 341 s. (13,45/ 16,80)

222. Saarinen, Risto, Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos. Teologisia tutkielmia. 1999. 194 s. (13,45/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

221. Suomalainen radiohartaus. LOPPUUNMYYTY

220. Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1999. Toim. Paavo Kettunen. 1999. 222 s. (20,20/ 23,55)

219. Martikainen, Eeva, TEOLOGIAN PERUSMALLEJA klassisesta postmoderniin. 1999. 241 s. (18,50) LOPPUUNMYYTY

218. Keskitalo, Jukka, Kristillinen usko ja moderni kulttuuri. Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa. 1999. 376 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

217. Amnell, Matti T., Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. 1999. 261 s. (15,15/ 18,50) LOPPUUNMYYTY

216. Vasko, Timo, Luomisesta Jumalan valtakuntaan.Schalom Ben-Chorinin ilmoituskäsityksen muodostuminen dialogissa kristinuskon ja islamin kanssa. 1999. 431 s. (16,80/ 20,20)

215. Knuuttila, Simo, Järjen ja tunteen kerrostumat. 1998. 2. p. 1999. 215 s. (16,80/ 20,20)

214. Hiltunen, Petri, Aikuisten ateria? Keskustelu lasten ehtoollisesta Suomessa vuosina 1950-1980. 1998. 415 s. (15,15/ 18,50) LOPPUUNMYYTY

213. Ylikarjula, Simo, Elämän sydänäänet. Elämän eheys iäkkäillä tahdistinpotilailla.1998. 318 s. (15,15/ 18,50)

212. Kansainvälinen solidaarisuus ja sosiaalietiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1998. Toim. Antti Raunio. 1998. 271 s. (18,50/ 21,85)

211. Seppänen, Arto, Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin postillassa. 1997. 251 s. (13,45/ 16,80)

210. Hytönen, Maarit, Ykseys rakkaudessa. Friedrich Heilerin evankeliskatolinen ohjelma. 1997. 365 s. (15,15/ 18,50)
21,85)

209. Kuvan teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1997. Toim. Matti Kotiranta. 1997. 188 s. (18,50/ 21,85

208. Kopperi, Kari, Paradoksien teologia. Lutherin disputaatio Heidelbergissä 1518. 1997. 307 s. (13,45/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

207. Harmanen, Eija, Sielunhoito sururyhmässä. Tutkimus ryhmän ohjaajan näkökulmasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 1997. 2. täydennetty p. 1997. 350 s. (18,50/ 21,85) LOPPUUNMYYTY

206. Repo, Matti, Uskon lahja vai rakkauden päämäärä? Johann Arndtin käsitys vanhurskauttamisesta ja uniosta. 1997. 395 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

205. Nuorva, Vesa, Luottamus ja epäilys. Painopisteen muutos harmonisesta traagiseen Miguel de Unamunon uskonkäsityksessä. 1997. 332 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

204. Kirkot ja Euroopan murros. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1996. Toim. Matti Kotiranta. 1997. 159 s. (15,15/ 18,50)

203. Haikola, Lauri, Teologisia tutkimuksia. Toim. Petri Järveläinen. 1997. 285 s. (16,80/ 20,20)

202. Kotila, Heikki, Eukaristinen rukous. Vanhakirkollinen aineisto lännen kirkkojen uusissa ehtoollisrukouksissa. 1996. 354 s. (16,80/ 20,20)

201. Jobin kirjan viittauksia kärsimyksistä ja kärsivien… LOPPUUNMYYTY

200. Unio. Gott und Mensch in der nachreformatorischen Theologie. Hrsg. von Matti Repo und Rainer Vinke. Jahrbuch 1995. 1996. 414 s. (20,20/ 23,55) LOPPUUNMYYTY

199. Kirjavainen, Heikki, Moraali, motivaatio ja yhteiskunta. Johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. 1996. 242 s. (13,45/ 15,15)

198. Nissilä, Kalervo, Itsetuhoisen ihmisen käsitys omasta kuolemastaan. Haastattelututkimus itsemurhayrityksen tehneiden henkilöiden toiminnan tavoitteista, heidän sekä traumapotilaiden kuolema- ja kuolemattomuuskäsityksistä. 1995. 184 s. (13,45/ 15,15)

197. Kotiranta, Matti, Persoona perikoreesina. Vladimir Losskyn kolminaisuuskäsitys ja sen suhde palamistiseen perinteeseen ja venäläiseen uskonnonfilosofiaan. 1995. 446 s. (16,80/ 20,20)

196. Lampinen, Tapio, Uskonto ja politiikka. Neljä tapausta ja niiden yleinen tausta. 1995. 228 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

195. Haavisto, Seppo, Mystistä spiritualismia vai luterilaista teologiaa? Bengt Jacob Ignatiuksen teologia pietismin tutkimushistorian valossa. 1995. 318 s. (15,15/ 18,50)

194. Mannermaa, Tuomo, Kaksi rakkautta. Johdatus Lutherin uskonmaailmaan. 1983. 2. uud. p. 1995. 115 s. (11,75/13,45) LOPPUUNMYYTY

193. Martikainen, Eeva, Uskonto arvoelämyksenä. Dogmatiikan praktinen perustelu Wilhelm Herrmannin ajattelussa. 1995. 186 s. (13,45/ 15,15)

192. Kristinusko ja moraali. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1994. Toim. Petri Järveläinen. 1994. 111 s. (11,75/ 13,45)

191. Sariola, Yrjö, Uudistuva jumalanpalvelus. Tutkielmia jumalanpalveluksen teologiasta. 1994. 2. p. 1995. 151 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

190. Raninen, Ilkka, Herännäiskasvatus kansanopistoissa vuosina 1950-1984. 1994. 315 s. (15,15/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

189. Karppinen, Seppo, Una fiducia. Ernst Kinderin ekumeeninen metodi. 1994. 197 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

188. Ekumenia ja teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1993. Toim. Antti Saarelma. 1993. 241 s. (13,45/ 15,15)LOPPUUNMYYTY

187. Toiviainen, Sakari, Subjektista objektiin. Painopisteen muutos Joseph Ratzingerin transsendentaalisessa ajattelumuodossa 1954-1981. 1993. 305 s. (15,15/ 16,80)

186. Salakka, Yrjö, Uskon todellisuus. Postuumit tutkimukset. Toim. Matti Poutiainen. 1993. 269 s. (15,15/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

185. Arffman, Kaarlo, Sanan jäljet. Kirkon historian merkitys Martti Lutherin teologiassa. 1993. 193 s. (15,15/ 16,80)

184. Oikarinen, Lauri, Ihmisen uskon kehitys. James W. Fowlerin teorian konsistenssin analyysi. 1993. 316 s. (13,45/ 15,15)

183. Saari, Jaakko, Elämän laki. Paul Althausin teologisen etiikan teoria. 1993. 238 s. (13,45/ 15,15)

182. Mannermaa, Tuomo, Paralleeleja. Lutherin teologia ja sen soveltaminen. 1992. 288 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

181. Kena, Kirsti, Kaukoidän teologian näkökulmia. Korea, Japani ja Filippiinit. 1993. 393 s. (16,80/ 18,50) LOPPUUNMYYTY

180. Teologia kirkossa ja yhteiskunnassa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1992. Toim. Hannu Mustakallio ja Simo Peura. 1992. 220 s. (10,10/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

179. Nissilä, Kalervo, Kuolevan kuolemattomuus. Haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuoleman psykodynamiikasta. 2. p. 1993. 233 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

178. Airas, Jukka-Pekka, Uuden kirkkoarkkitehtuurin ongelmat. Kirkkorakennus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taidekysymyksenä. 1992. 235 s. (13,45/ 15,15)

176. Vikström, John, Myös maan päällä. Artikkeleita, esitelmiä ja puheita sosiaalietiikan alalta. 1992. 305 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

175. Huovinen, Eero, Fides infantium. Martti Lutherin käsitys lapsen uskosta. 1991. 231 s. (13,45/ 15,15)

174. Kirkon uudistusten teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1991. Toim. Kari Kopperi. 1991. 166 s. (8,40/ 11,75)

173. Nuutinen, Tapani, Apostolinen evankeliumi. Peter Brunnerin ekumeeninen metodi. 1990. 266 s. (13,45/ 15,15)

172. Evankeliumi ja sen ulottuvuudet. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1990. Toim. Antti Raunio. 1990. 160 s. (10,10/ 13,45)

171. Kettunen, Paavo, Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus. Ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksessa vuosina 1960-1975. 1990. 419 s. (13,45/ 15,15)

170. Salmi, Samuel, ”Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste”. Partisipaatioajatuksen tulkinnat Faith and Order -liikkeen kastedialogeissa Lundista 1955 Budapestiin 1989. 1990. 317 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

169. Tanskanen, Kalevi, Luther ja keskiajan talousetiikka. Vertaileva tutkimus. 1990. 231 s. (13,45/ 15,15)

168. Heikkinen Jouko M. V., Unio substantialis et sacramentalis. Gunnar Rosendalin evankeliskatolinen ehtoolliskäsitys. 1990. 451 s. (13,45/ 15,15)

167. Veijola, Timo, Vanhan testamentin tutkimus ja teologia. 1990. 203 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

166. Lampinen, Tapio, Yhteinen jumalanpalvelus. Käyttäytymistieteellisiä näkökulmia jumalanpalvelukseen. 1990. 236 s. (11,75/ 13,45)

165. Usko ja rakkaus. Luterilaisen teologian mahdollisuudet tänään. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1989. Toim. Simo Peura. 1989. 206 s. (8,40/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

164. Junttila, Juha, Congregatio sanctorum. Traditionhistoriallinen tutkimus Confessio Augustanan ekklesiologisen perusilmaisun merkityssisällöstä. 1989. 257 s. (10,10/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

163. Apostoliset isät. Suom. Heikki Koskenniemi. 2. uud. p. 1989. 344 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

162. Rukous ja jumalanpalveluselämä. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1988. Toim. Tapio Lampinen. 1988. 98 s. (8,40/ 10,10)

161. Järveläinen, Matti, Rakkaudessa elävä yhteisö. Paul Philippin käsitys diakoniasta kirkon uskon ja elämän ilmauksena (1955-1984). 1988. 165 s. (10,10/ 11,75)

159. Heininen, Simo, Luterilaisen hagiografian synty. 1988. 68 s. (5,90/ 7,55)

158. Purhonen, Hannu, Muuttuva ihminen. Carl Rogersin filosofinen antropologia. 1988. 219 s. (11,75/ 13,45)

157. Kamppuri, Hannu, Metheksis. Partisipaation teema John Meyendorffin neopalamismissa. 1988. 179 s. (10,10/ 11,75)

156. Martikainen, Eeva, Oppi – metafysiikkaa vai teologiaa? Lutherin käsitys opista. 1987. 106 s. (10,10/11,75)

155. Huovinen, Eero, Elävä dogma. Teologisia tutkielmia ja sovellutuksia. 1987. 2. p. 1988. 236 s. (10,10/ 11,75)

154. Tutkimuksia Lutherin ajattelumuodosta. Toim. Anja Ghiselli ja Simo Peura. 1987. 133 s. (6,75/ 8,40)

153. Thesaurus Lutheri. Auf der Suche nach neuen Paradigmen der Luther-Forschung. Hrsg. von Tuomo Mannermaa, Anja Ghiselli und Simo Peura. Jahrbuch 1987. 327 s. (10,10/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

152. Heinonen, Ilmari, Theologia Biblica. Raamatullisen teologian ihanne ja sen toteutuminen J. A. Bengelin tuotannossa. 1987. 226 s. (9,25/ 10,95)

151. Lassila, Olli-Pekka, Vapaa ihminen. Etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa. 1987. 192 s. (10,10/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

150. Bonaventura. Sielun matka Jumalaan. Itinerarium mentis in Deum. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. 1987. 69 s. (5,90/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

149. Gothóni, Raili, Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonnollisuus. 1987. 193 s. (7,55/ 9,25)

148. Huuhtanen, Päivi, Kaunis hyvä. Esseitä kirjallisuudesta, estetiikasta ja uskonnosta. 1986. 156 s. (6,75/ 8,40) LOPPUUNMYYTY

147. Kirjavainen, Heikki, Onko teologia tiedettä? Robert Holkotin quodlibet-disputaatio I, kvestio 1. 1986. 89 s. (5,90/ 7,55)

146. Perälä, Matti, Ihmiskäsitys Pontus Wiknerin filosofis-teologisessa ajattelussa. 1986. 168 s. (5,90/ 7,55)

145. Pihkala, Juha, Armonväline vai armon lupaus? Augsburgin tunnustuksen kasteartiklan sanojen quodque per baptismum offeratur gratia Dei tulkinta 1530-1930. 1986. 279 s. (9,25/ 10,95)

144. Teologia tieteen murroksissa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1986. Toim. Eeva Martikainen. 1986. 148 s. (6,75/ 8,40)

143. Martikainen, Eeva, Doctrina evangelii. Luterilainen oppikäsitys ja sen tulkinta. 1985. 140 s. (5,90/ 7,55)

142. Rakkauden tieto. LOPPUUNMYYTY

141. Työrinoja, Reijo, Uskon kielioppi. Uskonnollisten väitteiden ja käsitteiden luonne Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian valossa. 1984. 2. p. 1986. 299 s. (9,25/ 10,95)

140. Teinonen, Seppo A., Rakkauden tuska. Espanjan suuret mystikot. 1984. 2. p. 1992. 198 s. (11,75/ 13,45)

139. Kruus, Lauri, Potilaan ja teologin keskustelu sairaalassa. 1983. 249 s. (5,05/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

138. Lutherin Vähä- ja Isokatekismus sekä… LOPPUUNMYYTY

137. Kirjavainen, Heikki, Uskon ja tiedon samanaikaisuus. Totuus-, perustelu- ja varmuusehdon esiintymisiä uskonnollisen uskon määrittelyssä antiikista korkeaskolastiikkaan. 1983. 198 s. (5,05/ 6,75) LOPPUUNMYYTY

136. Luther ja yhteiskunta. Luther-symposiumissa 18.10.1983 pidetyt esitelmät ja kommenttipuheenvuorot. Toim. Eeva Martikainen. 1983. 74 s. (3,35/ 5,05)

135. Nuorten elämänkysymykset identiteetin etsimisenä. LOPPUUNMYYTY

134. Martikainen, Eeva, Evankeliumin oppi. Kirkon ykseyden ja opin suhde VELKD:n ekumeenisessa mallissa 1954-1957. 1982. 95 s. (5,05/ 6,75)

133. Rissanen, Paavo, Valtakunnan illuusio. Uskonnollinen kokemus ja ajattelu Mika Waltarin kirjallisessa tuotannossa. 1982. 99 s. (5,05/ 6,75)

132. Juntunen, Hannu, Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta. 1982. 317 s. (5,90/ 8,40) LOPPUUNMYYTY

131. Veijola, Timo, Ihmisenä Jumalan maailmassa. Vanhan testamentin näkökulmia ihmisestä, politiikasta ja teologiasta. 1982. 2. p. 2001. (11,75/ 15,15)

130. Huovinen, Eero, Kuolemattomuudesta osallinen. Martti Lutherin kuoleman teologian ekumeeninen perusongelma. 1981. 2. p. 1989. 114 s. (8,40/ 11,75)

129. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kristillisyydenkäsitys LOPPUUNMYYTY

128. Ignatius de Loyola, Hengellisiä harjoituksia. Käännös ja kommentaari Seppo A. Teinonen. 1981. 3. p. 1992. 215 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

122. Mannermaa, Tuomo, Kontrapunkteja. Teologisia tutkimuksia ajankohtaisista teemoista. 1980. 3. p. 1986. 187 s. (6,75/ 8,40)

120. Martikainen, Eeva, Evankeliumin keskus. Hans Joachim Iwandin ekumeeninen metodi. 1980. 2. p. 1983. 214 s. (5,05/ 6,75)

118. Augsburgin tunnustus. Liitteenä Kauko Pirisen artikkeli Augsburgin tunnustuksen synnystä ja vastaanotosta sekä Erkki Kansanahon artikkeli Augsburgin tunnustuksen suomenkielisistä käännöksistä. 1980. 71 s. (5,90/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

116. Huovinen, Eero, Nainen ja pappisvirka. Argumentaatioanalyysi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa käydystä naispappeuskeskustelusta. 1979. 230 s. (5,90/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

111. Huovinen, Eero, Idea Christi. Idealistinen ajattelumuoto ja kristologia Hans Küngin teologiassa. 1978. 2. p. 1980. 211 s. (4,20/ 6,75) LOPPUUNMYYTY

101. Kähkönen, Esko, Uskonnonopetuksen asema Suomen koulunuudistuksessa 1944-70. 1976. 303 s. (5,90/ 8,40) LOPPUUNMYYTY

99. Tamminen, Kalevi, Lasten ja nuorten elämänkysymykset uskontokasvatuksessa. 1975. 2. p. 1980. 233 s. (5,90/ 6,75) LOPPUUNMYYTY

98. Talasniemi, Jussi, Sielun pelastus. Christian Scriverin teologia. 1975. 164 s. (5,90/ 7,55)