Luettelo seuran julkaisuista

Kirjojen hinnat ovat muodossa jäsenhinta/normaalihinta

304. Gregorius Suuri: Pastoraalisääntö / Laulujen laulun selitys / Kirje Leanderille. Suom. Miikka Anttila 2023. 21,-/25,-

303. Kirkko yhteiskunnassa: suhteet ja rajapinnat. Uskonnonvapauslaki 100 vuotta. Toim. Isto Peltomäki ja Veli-Matti Salminen. 2023. 22,-/26,-

302. Kokemuksia, käytäntöjä ja kohtaamisia. Koronapandemia eksistentiaalisena, eettisenä ja luonnollisena kysymyksenä. Toim. Laura Kallatsa ja Jonna Ojalammi. 2023. 20,-/24,-

301. Kopperi, Kari ja Saarninen, Risto: Läsnäoleva Kristus. Tuomo Mannermaan koulu teologian ja kirkon asialla. 2022. 24,-/20,-

300. Gregorius Suuri: Evankeliumisaarnat. Suom. Miikka Anttila 2022. 22,-/26,-

299. Hirvonen, Vesa: Vapahtajan käsky vai Kristuksen rakkaus? Keskustelu eronneiden vihkimisestä kirkolliskokouksessa 1876-2003. 2022. 20,-/24,-

298. Teologia eletyn uskonnon tulkkina. Normatiivisuus ja uudistuvat metodit. Toim. Jaana Hallamaa, Kati Tervo-Niemelä & Isto Peltomäki. 2021. 18,-/20,-

297. Uskonto – Yhteisö – Yksilö. Uskonnollinen kehitys moninaistuvassa yhteiskunnassa. Juhlakirja professori Antti Räsäsen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Suvi-Maria Saarelainen, Anuleena Kimanen & Tapani Innanen. 2021. 24,-/22,-

296. Oppimista katsomusten äärellä. Juhlakirja Tapani Innasen jäädessä eläkkeelle. Toim. Anuleena Kimanen, Jenni Urponen & Aino-Elina Kilpeläinen. 2021 24,-/22,-

295. Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin. Toim. Joona Salminen ja Ulla Tervahauta. 2021. Kirja on yhteisjulkaisu Suomen Eksegeettisen Seuran kanssa ja sitä on mahdollista ostaa Tiedekirjasta.

294. Uskonto ajassa ja tilassa. Toim. Suvi-Maria Saarelainen ja Joona Salminen. 2020. 20,-/18.

293. Karttunen, Tomi: Ilmoitus, kirkko ja etiikka. Dietrich Bonhoefferin teologia. 2020. 290 s. 24,-/20,-

292. Vainio, Olli-Pekka: Ääriviivoja. Esseitä kristillisen opin ydinkohdista. 2020. 181 s. 24,-/20

291. Jumalan paluu 2000-luvulle. 2019. Toim. Jaana Hallamaa ja Timo Koistinen. 121 s. 18,-/20,-

290. Apostoliset isät. Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia. 2020. Toim. Niko Huttunen, Joona Salminen ja Ulla Tervahauta. 293 s. 23,-/25,-

289. Ryökäs, Esko. Aikaan sidottu diakoniakäsite. Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua. 2019. 330 s. 20,-/22,-

288. Luterilaisuuden ytimessä. Professori Antti Raunion juhlakirja. 2018. Toim. Matti Kotiranta. 18,-/20,-

287. De Docta Ignorantia. Oppineesta tietämättömyydestä. 2020. Suom. Juha Pihkala. 230 s. 22,-/26,-

286. Haikarainen, Raine. Mystinen Maestro. Seppo A. Teinosen pitkä pyhiinvaellus. 2018. 500 s. 27,-/29,- Julkaistu yhteistyössä Kirjapajan kanssa

285. Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta. 2017. Toim. Heikki Haara & Ritva Palmén. 312 s. 18,-/20,-

284. Miten Suomi uskoo? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2016. Toim. Joona Salminen. 2016. 174s. 18,-/20,-

283. Koivisto, Jussi. Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt. 2016. 258 s. 19,-/23,-

282. Törmä, Terhi. Oma ruumis ja kerronnan kaari. Merkityksen muodostuminen Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologisen ja Paul Ricoeurin narratiivisen imaginaatiokäsityksen mukaan. 312 s. 19,-/23,-

281. Uskonto ja identiteettipolitiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2015. Toim. Elina Hellqvist, Minna Hietamäki & Panu Pihkala. 222s. 18,-/20,-

280. Kristillisyys elämäntapana. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2014. Toim. Joona Salminen. 186 s. 18,-/20,-

279. Koistinen, Timo. Kontemplatiivinen filosofia. Wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian näkökulmia. 2014. 179s. 19,-/23,-

278. Ala-Prinkkilä, Jouko, Todennäköisin vaihtoehto, Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta. 2014. 347 s. 19,-/23,-

277. Ihminen, uskonto ja luonnontieteet. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2013. Toim. Joona Salminen. 144 s. 18,-/20,-

276. Olli-Pekka Vainio, Postmoderni filosofia, kulttuuri ja kristillinen teologia. STKSJ 276. 2013. 229 s. 19,-/23,-

275. Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen, Jyri Komulainen ja Mika Vähäkangas. Helsinki 2013. 293 s. 26,-/28,-

274. Tertullianus, Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi (De Praescriptione Haereticorum) – Vastakirjoitus Prakseaalle (Adversus Praxean). Johdanto, suomennos ja selitykset Juha Pihkala. STKSJ 274. Helsinki 2012. 150 s. 19,-/23,-

273. Jeesuksen opetukset. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2012. Toim. Joona Salminen. STKSJ 273. Helsinki 2012. 150 s. 18,-/20,-

272. Luther, reformaatio ja kirja. Toim. Tuija Laine. 2012 209 s. 18,-/20,-

271. Marjo Ojajärvi, Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään. Moraalifilosofinen tutkimus Andre Brinkin, Jörn Donnern ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista. STKSJ 271. Helsinki 2012. 262 s. 19,-/23,-

270. Ville Päivänsalo, Maallinen oikeudenmukaisuus. Jälkiliberalismin rajat ja rosoinen lähimmäisyys. STKSJ 270. Helsinki 2011. 244 s. 19,-/ 23,-

269. Vieraanvaraisuus ja muukalaisuus. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2011. Toim. Joona Salminen. 2011. 136 s. 18,-/ 20,-

268. Aelred Rievauxlainen, Hengellisestä ystävyydestä. Suom. Pirkko Haapanen. STKSJ 268. Helsinki 2011. 134 s. 19,-/ 23,-

267. Pihlström, Sami, Uskonto ja elämän merkitys. Näkökulmia uskonnonfilosofiaan. 2010. 222 s. 19,-/23,-

266. Muuttuvan maailman etiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuuseuran vuosikirja 2010. Toim. Joona Salminen. 2010. 179 s. 18,-/20,-

265. Näreaho, Leo, Tiede, uskonto ja tietoisuus: filosofista rajankäyntiä. 2010. 224 s. 19,-/23,-

264. Reformaation tunnustukset. Toim. Risto Saarinen. 2009. 293 s. 19,-/23,-

263. Jumalanpalveluselämä muutoksessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2009. Toim. Joona Salminen. 2009. 18,- / 20,-

262. Ahvio, Juha, Heidelbergin katekismus. Historiallinen ja teologinen johdanto reformoituun uskonoppiin sekä katekismuksen tekstin käännös. 2009. 142 s. 19,- / 23,-

261. Oppi ja maailmankuva. Professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Tomi Karttunen. 2009. 373 s. 28,- / 30,-

260. Uskon tilat ja kuvat. Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Toim. Arto Kuorikoski. 2008. 384 s. 49,- / 65,50

259. Tsokkinen, Anni, Etuoikeutettu sukupuoli? Käsitys auktoriteetista Elisabeth Schüssler Fiorenzan feministisessä teologiassa. 2008. 19,- / 23,-

258. Eskola, Timo, Kielen vallankumous. Kielellinen käänne ja teologian postmodernismit. 2008. 248 s. 19,- / 23,-

257. Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2008. Toim. Joona Salminen. 2008. 210 s. 16,- / 19,50,-

256. Lund, Pekka, Jumalan kannattelu. Tutkimus kristillisen vakaumuksen vaikutuksesta lähetystyön kriisin käsittelyyn Kiinassa 1920-luvulla. 2008. 254 s. 19,- / 23,-

255. Toiviainen, Kalevi, Erkki Kaila. Yliopistomies ja kirkonjohtaja. 2007. 501 s. 20,- / 25,-

254. Räsänen Niilo, Kutsu kuuliaisuuteen. James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys. 2007. 307 s. 17,- / 21,-

253. Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2007. Toim. Aku Visala. 2007. 15,- / 18,-

252. Raunio Antti, Järki, usko ja lähmmäisen hyvä. Tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teologian perusteista. 2007. 354 s. 19,- / 24,-

251. Komulainen Jyri, Guru Jeesus. Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. 2006. 267 s. 19,- / 23,-

250. Rajojen ylityksiä. Professori Eila Helanderin juhlakirja. Toim. Anne Birgitta Yeung sekä Heikki Pesonen ja Susan Sundback. 2006. 399 s. 19,- / 21,-

249. Kristinusko Suomessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2006. Toim. Aappo Laitinen. 2006. 284 s. 16,-/19,50,-

248. Räsänen, Antti, Koulun uskonnonopetus. Suomalaisten käsitykset uskonnonopetuksen luonteesta ja sisällöstä. 2006. 142 s. 17,-/21,-

247. Pokki, Timo, Uskon empirismi. Evankelikaalisen soteriologian teologianhistoriallinen tausta ja muotoutuminen. 2005. 396 s. 21,-/25,- LOPPUUNMYYTY

246. Ghiselli, Anja, Sanan kantaja. Martti Lutherin käsitys Neitsyt Mariasta. 2005. 202 s. 19,-/23,-

245. Käytännöllinen teologia – teoriaa vai käytäntöä? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2005. Toim. Jaana Kivekäs. 2005. 308 s. (16,-/19,50)

244. Hukari, Ari, Islam, ilmoitus ja historia. Abul A’la Mawdudin ja Fazlur Rahmanin Koraanin ja tradition tulkinta. 2005. 422 s. (19,-/23,-)

243. Toivio, Heikki, Voiko sen sanoa toisinkin? Uusimuotoisten jumalanpalvelusten merkitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalan-palveluselämässä 1966–1999.

242. Jolkkonen, Jari, Uskon ja rakkauden sakramentti. Opin ja käytännön yhteys Martti Lutherin ehtoollisteologiassa. 2004. 365 s. (19,-/23,-)

241. Teologian uudet virtaukset. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2004. Toim. Lassi Larjo. 2004. 271 s. (15,50/19,-)

240. Vainio, Olli-Pekka, Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys Lutherista Yksimielisyyden ohjeeseen. 2004. 312 s. LOPPUUNMYYTY

239. Kuorikoski, Arto, Toiseuden elementtejä. Theodor W. Adornon ei-identtisen käsite uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin paradigmana. 2004.

238. Kokkonen, Sari, Työttömänä isänä perheessä ja yhteiskunnassa. 2003. 328 s. (17,-/21,-)

237. Raamattu ja länsimainen kulttuuri. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2003. Toim. Lassi Larjo. 2003. 179 s. (15,50/17,-)

236. Juntunen, Hannu, Lopussakin on sana. Kirkko-oikeus teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta. 2003. 284 s. (17,-/21,-) LOPPUUNMYYTY

235. Mattila, Kati-Pupita, Syöpäpotilaan palliatiivisen hoidon keskeiset eettiset ongelmat. 2002. 220 s. (15,-/19,-)

234. Haikarainen, Raine, Informaatiosta kommunikaatioon. Ekumeeninen keskustelu viestinnästä 1948-2000. 2002. 372 s. (18,-/22,-)

233. Jumalan kuvasta geenikartaksi? Ihmiskuvien galleria. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2002. Toim. Lassi Larjo. 2002. 152 s. (15,50 / 17,-)

232. Laitinen, Jorma, Syntiinlankeemus, häpeä ja syyllisyys. Uskonnonfilosofinen tutkielma. 2002. 194 s. (15,-/19,-) LOPPUUNMYYTY

231. Martikainen, Eeva, Tunnistamisesta reseptioon. Apostolisen uskon ajankohtainen tulkinta KMN:ssa. 2002. 200 s. (15,-/19,-)

230. Ruotsalainen, Kari, Auttajana kirkon ja yhteiskunnan leikkauspisteessä. Kirkon perheneuvojien käsitys työstään. 2002. 286 s. (17,-/21,-)
230 s. (17,-/21,-)

229. Koistinen, Timo, Usko ja tiedollinen oikeutus. 2001. 160 s. (13,45/16,80)

228. Lankinen, Juha, Syöpäpotilaan pastoraaliset odotukset. 2001. 400 s. (16,80/20,20)

227. Pihlström, Sami, Usko, järki ja ihminen. Uskonnonfilosofisia esseitä. 2001. 248 s. (15,15/18,50) LOPPUUNMYYTY

226. Kähkönen, Esko S., Dialogisuuden ongelma islamin esittämisessä. Falaturin ja Tworuschkan teologis-pedagogisen ohjelman tausta ja toteutuminen. 2000. 235 s. (15,15/18,50)

225. Sippo, Matti, Sairaalasielunhoitajan ammatti-identiteetti. 2000. 223 s. (15,15/18,50) LOPPUUNMYYTY

224. Oppi – kahle vai kalleus? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2000. Toim. Toivo J. Holopainen. 2000. 266 s. (15,15 / 20,20)

223. Häkkinen, Sakari, Köyhät kerettiläiset. Ebionit kirkkoisien teksteissä. 1999. 341 s. (13,45/ 16,80)

222. Saarinen, Risto, Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos. Teologisia tutkielmia. 1999. 194 s. (13,45/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

221. Suomalainen radiohartaus. LOPPUUNMYYTY

220. Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1999. Toim. Paavo Kettunen. 1999. 222 s. (20,20/ 23,55)

219. Martikainen, Eeva, TEOLOGIAN PERUSMALLEJA klassisesta postmoderniin. 1999. 241 s. (18,50) LOPPUUNMYYTY

218. Keskitalo, Jukka, Kristillinen usko ja moderni kulttuuri. Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa. 1999. 376 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

217. Amnell, Matti T., Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. 1999. 261 s. (15,15/ 18,50) LOPPUUNMYYTY

216. Vasko, Timo, Luomisesta Jumalan valtakuntaan.Schalom Ben-Chorinin ilmoituskäsityksen muodostuminen dialogissa kristinuskon ja islamin kanssa. 1999. 431 s. (16,80/ 20,20)

215. Knuuttila, Simo, Järjen ja tunteen kerrostumat. 1998. 2. p. 1999. 215 s. (16,80/ 20,20)

214. Hiltunen, Petri, Aikuisten ateria? Keskustelu lasten ehtoollisesta Suomessa vuosina 1950-1980. 1998. 415 s. (15,15/ 18,50) LOPPUUNMYYTY

213. Ylikarjula, Simo, Elämän sydänäänet. Elämän eheys iäkkäillä tahdistinpotilailla.1998. 318 s. (15,15/ 18,50)

212. Kansainvälinen solidaarisuus ja sosiaalietiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1998. Toim. Antti Raunio. 1998. 271 s. (18,50/ 21,85)

211. Seppänen, Arto, Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin postillassa. 1997. 251 s. (13,45/ 16,80)

210. Hytönen, Maarit, Ykseys rakkaudessa. Friedrich Heilerin evankeliskatolinen ohjelma. 1997. 365 s. (15,15/ 18,50)
21,85)

209. Kuvan teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1997. Toim. Matti Kotiranta. 1997. 188 s. (18,50/ 21,85

208. Kopperi, Kari, Paradoksien teologia. Lutherin disputaatio Heidelbergissä 1518. 1997. 307 s. (13,45/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

207. Harmanen, Eija, Sielunhoito sururyhmässä. Tutkimus ryhmän ohjaajan näkökulmasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 1997. 2. täydennetty p. 1997. 350 s. (18,50/ 21,85) LOPPUUNMYYTY

206. Repo, Matti, Uskon lahja vai rakkauden päämäärä? Johann Arndtin käsitys vanhurskauttamisesta ja uniosta. 1997. 395 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

205. Nuorva, Vesa, Luottamus ja epäilys. Painopisteen muutos harmonisesta traagiseen Miguel de Unamunon uskonkäsityksessä. 1997. 332 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

204. Kirkot ja Euroopan murros. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1996. Toim. Matti Kotiranta. 1997. 159 s. (15,15/ 18,50)

203. Haikola, Lauri, Teologisia tutkimuksia. Toim. Petri Järveläinen. 1997. 285 s. (16,80/ 20,20)

202. Kotila, Heikki, Eukaristinen rukous. Vanhakirkollinen aineisto lännen kirkkojen uusissa ehtoollisrukouksissa. 1996. 354 s. (16,80/ 20,20)

201. Jobin kirjan viittauksia kärsimyksistä ja kärsivien… LOPPUUNMYYTY

200. Unio. Gott und Mensch in der nachreformatorischen Theologie. Hrsg. von Matti Repo und Rainer Vinke. Jahrbuch 1995. 1996. 414 s. (20,20/ 23,55) LOPPUUNMYYTY

199. Kirjavainen, Heikki, Moraali, motivaatio ja yhteiskunta. Johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. 1996. 242 s. (13,45/ 15,15)

198. Nissilä, Kalervo, Itsetuhoisen ihmisen käsitys omasta kuolemastaan. Haastattelututkimus itsemurhayrityksen tehneiden henkilöiden toiminnan tavoitteista, heidän sekä traumapotilaiden kuolema- ja kuolemattomuuskäsityksistä. 1995. 184 s. (13,45/ 15,15)

197. Kotiranta, Matti, Persoona perikoreesina. Vladimir Losskyn kolminaisuuskäsitys ja sen suhde palamistiseen perinteeseen ja venäläiseen uskonnonfilosofiaan. 1995. 446 s. (16,80/ 20,20)

196. Lampinen, Tapio, Uskonto ja politiikka. Neljä tapausta ja niiden yleinen tausta. 1995. 228 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

195. Haavisto, Seppo, Mystistä spiritualismia vai luterilaista teologiaa? Bengt Jacob Ignatiuksen teologia pietismin tutkimushistorian valossa. 1995. 318 s. (15,15/ 18,50)

194. Mannermaa, Tuomo, Kaksi rakkautta. Johdatus Lutherin uskonmaailmaan. 1983. 2. uud. p. 1995. 115 s. (11,75/13,45) LOPPUUNMYYTY

193. Martikainen, Eeva, Uskonto arvoelämyksenä. Dogmatiikan praktinen perustelu Wilhelm Herrmannin ajattelussa. 1995. 186 s. (13,45/ 15,15)

192. Kristinusko ja moraali. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1994. Toim. Petri Järveläinen. 1994. 111 s. (11,75/ 13,45)

191. Sariola, Yrjö, Uudistuva jumalanpalvelus. Tutkielmia jumalanpalveluksen teologiasta. 1994. 2. p. 1995. 151 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

190. Raninen, Ilkka, Herännäiskasvatus kansanopistoissa vuosina 1950-1984. 1994. 315 s. (15,15/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

189. Karppinen, Seppo, Una fiducia. Ernst Kinderin ekumeeninen metodi. 1994. 197 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

188. Ekumenia ja teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1993. Toim. Antti Saarelma. 1993. 241 s. (13,45/ 15,15)LOPPUUNMYYTY

187. Toiviainen, Sakari, Subjektista objektiin. Painopisteen muutos Joseph Ratzingerin transsendentaalisessa ajattelumuodossa 1954-1981. 1993. 305 s. (15,15/ 16,80)

186. Salakka, Yrjö, Uskon todellisuus. Postuumit tutkimukset. Toim. Matti Poutiainen. 1993. 269 s. (15,15/ 16,80) LOPPUUNMYYTY

185. Arffman, Kaarlo, Sanan jäljet. Kirkon historian merkitys Martti Lutherin teologiassa. 1993. 193 s. (15,15/ 16,80)

184. Oikarinen, Lauri, Ihmisen uskon kehitys. James W. Fowlerin teorian konsistenssin analyysi. 1993. 316 s. (13,45/ 15,15)

183. Saari, Jaakko, Elämän laki. Paul Althausin teologisen etiikan teoria. 1993. 238 s. (13,45/ 15,15)

182. Mannermaa, Tuomo, Paralleeleja. Lutherin teologia ja sen soveltaminen. 1992. 288 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

181. Kena, Kirsti, Kaukoidän teologian näkökulmia. Korea, Japani ja Filippiinit. 1993. 393 s. (16,80/ 18,50) LOPPUUNMYYTY

180. Teologia kirkossa ja yhteiskunnassa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1992. Toim. Hannu Mustakallio ja Simo Peura. 1992. 220 s. (10,10/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

179. Nissilä, Kalervo, Kuolevan kuolemattomuus. Haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuoleman psykodynamiikasta. 2. p. 1993. 233 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

178. Airas, Jukka-Pekka, Uuden kirkkoarkkitehtuurin ongelmat. Kirkkorakennus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taidekysymyksenä. 1992. 235 s. (13,45/ 15,15)

176. Vikström, John, Myös maan päällä. Artikkeleita, esitelmiä ja puheita sosiaalietiikan alalta. 1992. 305 s. (13,45/ 15,15) LOPPUUNMYYTY

175. Huovinen, Eero, Fides infantium. Martti Lutherin käsitys lapsen uskosta. 1991. 231 s. (13,45/ 15,15)

174. Kirkon uudistusten teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1991. Toim. Kari Kopperi. 1991. 166 s. (8,40/ 11,75)

173. Nuutinen, Tapani, Apostolinen evankeliumi. Peter Brunnerin ekumeeninen metodi. 1990. 266 s. (13,45/ 15,15)

172. Evankeliumi ja sen ulottuvuudet. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1990. Toim. Antti Raunio. 1990. 160 s. (10,10/ 13,45)

171. Kettunen, Paavo, Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus. Ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksessa vuosina 1960-1975. 1990. 419 s. (13,45/ 15,15)

170. Salmi, Samuel, ”Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste”. Partisipaatioajatuksen tulkinnat Faith and Order -liikkeen kastedialogeissa Lundista 1955 Budapestiin 1989. 1990. 317 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

169. Tanskanen, Kalevi, Luther ja keskiajan talousetiikka. Vertaileva tutkimus. 1990. 231 s. (13,45/ 15,15)

168. Heikkinen Jouko M. V., Unio substantialis et sacramentalis. Gunnar Rosendalin evankeliskatolinen ehtoolliskäsitys. 1990. 451 s. (13,45/ 15,15)

167. Veijola, Timo, Vanhan testamentin tutkimus ja teologia. 1990. 203 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

166. Lampinen, Tapio, Yhteinen jumalanpalvelus. Käyttäytymistieteellisiä näkökulmia jumalanpalvelukseen. 1990. 236 s. (11,75/ 13,45)

165. Usko ja rakkaus. Luterilaisen teologian mahdollisuudet tänään. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1989. Toim. Simo Peura. 1989. 206 s. (8,40/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

164. Junttila, Juha, Congregatio sanctorum. Traditionhistoriallinen tutkimus Confessio Augustanan ekklesiologisen perusilmaisun merkityssisällöstä. 1989. 257 s. (10,10/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

163. Apostoliset isät. Suom. Heikki Koskenniemi. 2. uud. p. 1989. 344 s. (16,80/ 20,20) LOPPUUNMYYTY

162. Rukous ja jumalanpalveluselämä. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1988. Toim. Tapio Lampinen. 1988. 98 s. (8,40/ 10,10)

161. Järveläinen, Matti, Rakkaudessa elävä yhteisö. Paul Philippin käsitys diakoniasta kirkon uskon ja elämän ilmauksena (1955-1984). 1988. 165 s. (10,10/ 11,75)

159. Heininen, Simo, Luterilaisen hagiografian synty. 1988. 68 s. (5,90/ 7,55)

158. Purhonen, Hannu, Muuttuva ihminen. Carl Rogersin filosofinen antropologia. 1988. 219 s. (11,75/ 13,45)

157. Kamppuri, Hannu, Metheksis. Partisipaation teema John Meyendorffin neopalamismissa. 1988. 179 s. (10,10/ 11,75)

156. Martikainen, Eeva, Oppi – metafysiikkaa vai teologiaa? Lutherin käsitys opista. 1987. 106 s. (10,10/11,75)

155. Huovinen, Eero, Elävä dogma. Teologisia tutkielmia ja sovellutuksia. 1987. 2. p. 1988. 236 s. (10,10/ 11,75)

154. Tutkimuksia Lutherin ajattelumuodosta. Toim. Anja Ghiselli ja Simo Peura. 1987. 133 s. (6,75/ 8,40)

153. Thesaurus Lutheri. Auf der Suche nach neuen Paradigmen der Luther-Forschung. Hrsg. von Tuomo Mannermaa, Anja Ghiselli und Simo Peura. Jahrbuch 1987. 327 s. (10,10/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

152. Heinonen, Ilmari, Theologia Biblica. Raamatullisen teologian ihanne ja sen toteutuminen J. A. Bengelin tuotannossa. 1987. 226 s. (9,25/ 10,95)

151. Lassila, Olli-Pekka, Vapaa ihminen. Etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa. 1987. 192 s. (10,10/ 11,75) LOPPUUNMYYTY

150. Bonaventura. Sielun matka Jumalaan. Itinerarium mentis in Deum. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. 1987. 69 s. (5,90/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

149. Gothóni, Raili, Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonnollisuus. 1987. 193 s. (7,55/ 9,25)

148. Huuhtanen, Päivi, Kaunis hyvä. Esseitä kirjallisuudesta, estetiikasta ja uskonnosta. 1986. 156 s. (6,75/ 8,40) LOPPUUNMYYTY

147. Kirjavainen, Heikki, Onko teologia tiedettä? Robert Holkotin quodlibet-disputaatio I, kvestio 1. 1986. 89 s. (5,90/ 7,55)

146. Perälä, Matti, Ihmiskäsitys Pontus Wiknerin filosofis-teologisessa ajattelussa. 1986. 168 s. (5,90/ 7,55)

145. Pihkala, Juha, Armonväline vai armon lupaus? Augsburgin tunnustuksen kasteartiklan sanojen quodque per baptismum offeratur gratia Dei tulkinta 1530-1930. 1986. 279 s. (9,25/ 10,95)

144. Teologia tieteen murroksissa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1986. Toim. Eeva Martikainen. 1986. 148 s. (6,75/ 8,40)

143. Martikainen, Eeva, Doctrina evangelii. Luterilainen oppikäsitys ja sen tulkinta. 1985. 140 s. (5,90/ 7,55)

142. Rakkauden tieto. LOPPUUNMYYTY

141. Työrinoja, Reijo, Uskon kielioppi. Uskonnollisten väitteiden ja käsitteiden luonne Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian valossa. 1984. 2. p. 1986. 299 s. (9,25/ 10,95)

140. Teinonen, Seppo A., Rakkauden tuska. Espanjan suuret mystikot. 1984. 2. p. 1992. 198 s. (11,75/ 13,45)

139. Kruus, Lauri, Potilaan ja teologin keskustelu sairaalassa. 1983. 249 s. (5,05/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

138. Lutherin Vähä- ja Isokatekismus sekä… LOPPUUNMYYTY

137. Kirjavainen, Heikki, Uskon ja tiedon samanaikaisuus. Totuus-, perustelu- ja varmuusehdon esiintymisiä uskonnollisen uskon määrittelyssä antiikista korkeaskolastiikkaan. 1983. 198 s. (5,05/ 6,75) LOPPUUNMYYTY

136. Luther ja yhteiskunta. Luther-symposiumissa 18.10.1983 pidetyt esitelmät ja kommenttipuheenvuorot. Toim. Eeva Martikainen. 1983. 74 s. (3,35/ 5,05)

135. Nuorten elämänkysymykset identiteetin etsimisenä. LOPPUUNMYYTY

134. Martikainen, Eeva, Evankeliumin oppi. Kirkon ykseyden ja opin suhde VELKD:n ekumeenisessa mallissa 1954-1957. 1982. 95 s. (5,05/ 6,75)

133. Rissanen, Paavo, Valtakunnan illuusio. Uskonnollinen kokemus ja ajattelu Mika Waltarin kirjallisessa tuotannossa. 1982. 99 s. (5,05/ 6,75)

132. Juntunen, Hannu, Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta. 1982. 317 s. (5,90/ 8,40) LOPPUUNMYYTY

131. Veijola, Timo, Ihmisenä Jumalan maailmassa. Vanhan testamentin näkökulmia ihmisestä, politiikasta ja teologiasta. 1982. 2. p. 2001. (11,75/ 15,15)

130. Huovinen, Eero, Kuolemattomuudesta osallinen. Martti Lutherin kuoleman teologian ekumeeninen perusongelma. 1981. 2. p. 1989. 114 s. (8,40/ 11,75)

129. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kristillisyydenkäsitys LOPPUUNMYYTY

128. Ignatius de Loyola, Hengellisiä harjoituksia. Käännös ja kommentaari Seppo A. Teinonen. 1981. 3. p. 1992. 215 s. (11,75/ 13,45) LOPPUUNMYYTY

122. Mannermaa, Tuomo, Kontrapunkteja. Teologisia tutkimuksia ajankohtaisista teemoista. 1980. 3. p. 1986. 187 s. (6,75/ 8,40)

120. Martikainen, Eeva, Evankeliumin keskus. Hans Joachim Iwandin ekumeeninen metodi. 1980. 2. p. 1983. 214 s. (5,05/ 6,75)

118. Augsburgin tunnustus. Liitteenä Kauko Pirisen artikkeli Augsburgin tunnustuksen synnystä ja vastaanotosta sekä Erkki Kansanahon artikkeli Augsburgin tunnustuksen suomenkielisistä käännöksistä. 1980. 71 s. (5,90/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

116. Huovinen, Eero, Nainen ja pappisvirka. Argumentaatioanalyysi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa käydystä naispappeuskeskustelusta. 1979. 230 s. (5,90/ 7,55) LOPPUUNMYYTY

111. Huovinen, Eero, Idea Christi. Idealistinen ajattelumuoto ja kristologia Hans Küngin teologiassa. 1978. 2. p. 1980. 211 s. (4,20/ 6,75) LOPPUUNMYYTY

101. Kähkönen, Esko, Uskonnonopetuksen asema Suomen koulunuudistuksessa 1944-70. 1976. 303 s. (5,90/ 8,40) LOPPUUNMYYTY

99. Tamminen, Kalevi, Lasten ja nuorten elämänkysymykset uskontokasvatuksessa. 1975. 2. p. 1980. 233 s. (5,90/ 6,75) LOPPUUNMYYTY

98. Talasniemi, Jussi, Sielun pelastus. Christian Scriverin teologia. 1975. 164 s. (5,90/ 7,55)