Det första mötet i Cecilia-hem

På onsdag 27 januari besökte vår svenska grupp första gång Cecilia-hem i Nordsjö. Där träffade vi Onsdagsgruppen. På plats var fem seniorer, två personal personer, vår läräre Marjatta och vi tio studerande. Som först presenterade vi alla oss varandra och sedan delades vi till grupper som innehöll varenda en senior och två studerande. Jag, min kurskamrat Niina och eldre fru Berit blev en grupp.

Det var jättetrevligt att prata med Berit. Hon hade mycket att berätta oss av sitt liv och andra saker. Hon berättade oss hurdant det hade varit i Helsinfors när hon flyttade hit som ung kvinna och började jobba som en försäljare i Stockmann. Jag förstod ganska lätt vad som Berit sade. Hon hjälpte oss några gånger när vi förstod inte vad som något ord menade.  Situationen var jättelugn och jag vågade lätt reagera till hennes prat. Tyvärr kunde jag inte formulera så många frågor som jag skulle ha velat sätta till henne.

Det var jättetrevligt att besöka Cecilia-hem och möta Onsdagsgruppen.  Jag går där gärna också nästa onsdag.

-Riki

Leave a Reply