Onsdag med psalmer (13.2.2013)

Den här onsdagen var liten olik eftersom vi var alla tillsammans en stor del av mötet. Marjatta hade hittat några psalmer och vi alla sjunde. Seniorerna tyckte on det, men Daisy och Frans var sjuka. ”Vi har ganska liten grupp i dag”, sade Ann-Sofie. Men vi studerande sade att det inte är så farligt.

Janica har tagit sin cello med sig. Hon spelade två låter, Bachs ”Ave Maria” och den andra var ”Vaggvisa”. Det var fantastiskt! Också berättade Janica om sin hobby. Hon har spelat i konsevatoriet om tretton år! Seniorerna undrade hur hon minnas platser på noterna. Janica sade att i början var det svårt men nu hon gillar mycket att spela. Speciellt Berit njutade av musiken. När började vi sjunga, spelade Enni även piano. Vi sjunde Lina Sandell-Bergs psalmer 390 och 391. Men i finsk Psalmboken var de numrorna 397 och 338! Intressant. Sedan dess sjunde vi psalmen 153, vars finska nummer var 135.

Plötsligt någon knackade på dörren och Daisy kom in! Hon sade att hon hade problem med sitt hjärta på morgonen. Det var inte trevligt eftersom medicinerna var slut. Men nu hon sade: ”Var är mina flickor? Jag vill ha pina dem!” och skrattade. Daisy, Enni och jag tog hissen till sjunde våningen eftersom Daisy vill visa utsikt för oss. Det var fint eftersom värdet inte var dimmigt.

Men Daisys namn… Det är inte vanligt svenska namn. Hon har berättat oss att hon har hunds namn. I Hangö fanns det hund som följde Daisys mamma hela tiden. Hon tyckte om hunden och sen fick Daisy sitt namn:)

Laura

Leave a Reply