Psalm onsdag 13.2.2013.

Förra onsdagen Marjatta hade ett ide att vi ska sjunga psalmer. Enni spelade piano och Janica cello. Janica också spelade tre sånger bara sig själv och det var underbart! Tack så mycket Janica! Berit var gripen och undrade Janicas talangen.

Vi hade lite tid att prata med Bertel till slut och vi talade om Ainos resa till Åbo förra veckoslut och vad gjorde vi på tisdag i Ullanlinnamäki.

Bertel berättade oss hans kompis i Sverige när han var ung. Bertel kört hans kompis runtomkring så han kan spela dragspel och få lite pengar. 🙂

HEJ ALLA!

Nästa gång vi ska ha lite frågespel (Aino, Bertel och jag). Aino och jag tänkte att om ni vill, ni kan också kom spela med oss. Vi måste fråga Bertel vad han tänker, men om det passar till honom, kanske vi spelar förre kaffestunden. Vad tycker ni?

2 thoughts on “Psalm onsdag 13.2.2013.

  1. Menar ni ett sådant frågespel som t.ex. Trivial Pursuit? Det skulle vara ju trevligt att spela sådant. Måste se hurdant situation ser ut på onsdag. 🙂

    • jag kan kolla hurdana spel jag har på Språkcentret. Jag hämtar med mig några spel i morgon. Era blogginlägg är bra skrivna och innehållet är fascinerande. Yes. Jag är imponerad.

Leave a Reply