Tieteen termipankin suosio vakiintui vuonna 2021

Tieteen termipankin katsotuimmat termit vuonna 2021 ovat suosituimmasta lähtien: modernismi, fokalisointi, metafora, paradigma, etiikka, nihilismi, affekti, diskurssi, intersubjektiivisuus, hermeneuttinen kehä, kertoja, konstruktio, bioindikaattori ja prekluusio.

TIeteen termipankin sivuja katseltiin vuonna 2021 yli 2 miljoonaa kertaa. Tämä tarkoittaa käyttäjämäärien vakiintumista noin 5 000 käyttäjään päivässä lukukausien aikana. Käyntejä oli noin 1,3 miljoonaa.

Tieteen termipankin käyttö vuonna 2021 sivukatseluiden määrinä (Google Analytics):

Termipankin käyttö sivukatseluina 2021

Verrattuna edellisvuoteen käyttömäärien voi katsoa vakiintuneen, määrällisesti ne ovat hiukan laskeneet. Laskussa näkyy se, että rahoitus ja sen mahdollistama aktiivinen tiedottaminen ja kartuttaminen nostavat välittömästi termipankin käyttöä ja rahoituksen väheneminen näkyy vastaavasti käytön lievänä laskuna. Viime vuoden ero edelliseen vuoteen verrattuna heijastaa ennen kaikkea Kordelinin säätiön suuren kulttuurihankkeen rahoituksen päättymistä. Käyttäjämäärissä lasku on ollut 14 %. Google Analyticsin mukaan. Täytyy kuitenkin huomata, että termipankki näkyy myös Sanastokeskus TSK:n termipankissa TEPA, jonka käyttäjät eivät näy Tieteen termipankin verkkopalvelua koskevassa tilastossa.

Termipankin käytetyimmät aihealueet olivat vuonna 2021 samat kuin aiempina vuosina:

Aihealue  Sivukatseluita

Oikeustiede   363 639
Filosofia         267 372
Kielitiede        227 809
Kirjallisuudentukimus 173 911

Käyntien määrä heijastaa käsitesivujen määrää ja sisällökkyyttä.

Koko termipankin suosituimmat sivut ovat niin ikään tuttuja aikaisemmilta vuosilta:

Termipankin suosituimmat sivut 2021

Kordelinin säätiön suuren kulttuurihankkeen rahoittamien aihealueiden geologian, historian, taidehistorian ja uskontotieteen vuodesta 2018 lähtien tuottamista uusista käsitesivuista katsotuimpia olivat viime vuonna:

Aihealue  Sivu            Katseluita

Historia    kolonialism i   2 497
Historia    isoviha           2 118
Historia    merkantilismi 1 594
Historia    holokausti      1 258
Historia    uusi aika        1 237
Taidehistoria vanitas      1 127

Voisi arvella, että etsityimpien käsitteiden listassa heijastuvat lukio-opetuksen ja ylioppilaskokeisiin valmentautuvien tarpeet sekä sellaiset termit, joiden käyttö ei keskity yhden alan tietyille yliopiston opintojaksoille vaan joilla on käyttöä useammalla alalla ja/tai laajemmin yhteiskunnassa. Tällaisesta käynee esimerkiksi oikeustieteen toiseksi suosituin termi prekluusion jälkeen, väittämistaakka. Tieteen termipankissa näkyy siis tieteen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkitys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *