Tulosten raportointi

Tutkimuksen tulokset raportoidaan tieteellisissä kongresseissa ja julkaisuissa. Myös näille verkkosivuille tuodaan tulosten tiivistelmät.