Tutkimuksen esittely

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa käynnistyy 15.8.2018 tietoisuustaitoihin liittyvä interventiotutkimus tiedekunnan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko tietoisuustaitokoulutuksella vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Tutkimukseen otetaan mukaan enintään 150 opiskelijaa, mutta tutkimus toteutetaan vähintään 90 osallistujalla.

Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan hyvinvointikyselyn (Paunio et al 2017) mukaan opiskelijoista lähes puolet olivat melko tai erittäin stressaantuneita. Stressikokemukseen vaikuttivat eniten kuitenkin persoonallisuus: huoliherkkyys ja suhteellisen matala itsesäätelytaito.

Osallistujalle tutkimus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia stressinhallintataitoja. Aikaisempien tutkimusten mukaan tietoisuustaitojen harjoittaminen (mindfullness) on lisännyt opiskelijoiden hyvinvointia, stressinhallintaa ja vähentänyt ahdistuneisuutta.