Tuleva teologi hississä

Kirjoittanut: Laura Yöntilä

Etsin tulevalle generalisti-teologille – itselleni – sopivaa harjoittelupaikkaa. Mieleeni juolahti, että vanha lapsuudenkaverini on pitkään työskennellyt alalla, joka saattaisi olla kiinnostava. Rupesin pyörittelemään mielessäni harjoittelun mahdollista sisältöä ja soitin saman tien kaverilleni. Tilanne vaati ensin päivitystä: ”niin tosiaan, opiskelen nyt teologiaa, harjoittelupaikka olisi hakusessa, miltä kuulostaisi jos vaikka…”

Puhelimessa on hetken ajan hiljaista. ”Tämä on sitten hengellistä?” kaveri kysäisee jossain vaiheessa. Rupean hätäisesti selittämään, että vaikka kyse on teologiasta, ei harjoittelun tarvitse liittyä kristinuskoon, uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen. Selitän jotain epämääräistä uskonnontutkimuksen(kin) lähestymistavoista, mutta esimerkit jäävät ohuiksi ja sattumanvaraisiksi.

Keskustelu oli avartava. Jälkeenpäin ymmärsin, että juuri tätä me olemme teologian työelämäkurssilla käsitelleet: miten esitellä oma osaaminen, omat ideat ja teologinen generalistiharjoittelu niin, että asia tulee mahdollisimman selkeästi ymmärretyksi. Vaikka keskustelukumppanina olisi minut hyvin tunteva henkilö, ei hänkään pysty – tietenkään – lukemaan ajatuksiani tai automaattisesti ymmärtämään, mistä teologien osaamisessa ja harjoittelun tavoitteissa lopulta on kyse.

Taidot auki lauseiksi

Liike-elämässä tavataan joskus puhua hissipuheesta. Hissipuhe metaforana havainnollistaa hyvin sitä, miten ja millaisessa tilanteessa oma tuote ja yritys tulisi osata esitellä: astut hissiin, ja muutaman kerrosvälin aikana kerrot toiselle hississä olevalle, mitä yrityksesi tekee ja millaista tuotetta edustat.

Työnhakutarkoituksiin laadittua lyhyttä oman itsen esittelyä voidaan nykyisin kutsua niin ikään hissipuheeksi: englanninkielisiä käsitteitä elevator speech ja elevator pitch saatetaan käyttää synonyymeinä, joskin pitch eli ”pitchaus” liitettäneen herkemmin liikeideoiden esittelyyn.

Amerikkalaisessa viestinnän opetusta käsittelevässä artikkelissa hissipuheen laatimisen ajatellaan paitsi tukevan opiskelijoiden omaa esittelytaitoa myös lisäävän heidän ymmärrystään omasta kompetenssistaan. Artikkelissa ehdotetaan muun muassa seuraavaa harjoitusta: listaa 5–7 omaa taitoasi, karsi listaa lyhyemmäksi, kirjoita taidot auki lauseiksi. Taitojen kirjaamisen tulisi lisätä hyvänolon tunnetta omasta itsestäsi.

Hissipuhe on lyhyt, kuitenkin riittävän tyhjentävä, selkeä. Näennäisestä helppoudestaan huolimatta hissipuhe ei synny automaattisesti vaan vaatii pohdintaa ja harjoittelua. Mieleen huolellisesti iskostetusta puheesta on kuitenkin hyötynsä: sen avulla on helpompi toimia niissä mahdollisesti yllättävissäkin tilanteissa, joissa oman itsen ja omien tavoitteiden esittelyä lopulta tarvitaan.

Minun osaamisestani meidän tavoitteisiimme

Liikeyritysten ja -ideoiden pitchaus hissipuheen alkuperäisenä tarkoituksena saattaa kalskahtaa kylmältä ja pinnalliselta silloin, kun pohditaan omiin taitoihin, tavoitteisiin ja joskus myös syvimpiin arvoihin liittyviä ilmaisumuotoja. Ja onko hissipuhe työnhaussa lopulta vain väline oman itsetuntemuksen parantamiseen ja oman itsen brändäykseen?

Mutta voisiko hissipuhetta – niin banaalilta kuin käsite kuulostaakin – ajatella teologien piirissä myös sellaisena puheena, joka tukee toisen ihmisen huomioon ottavaa kohtaamista?

Hissipuheen hallitessani osaan teologina kertoa itsestäni ja asiastani niin, että tulen helposti ymmärretyksi myös silloin, kun puhekumppanini toimii teologisten alojen ulkopuolella, tai silloin, kun kiire tuntuu painavan päälle.

Hissipuhetta laatiessani olen omien tavoitteitteni lisäksi ainakin jollain tasolla pohtinut myös mahdollisen puhekumppanini tilannetta ja tarpeita. En oleta, että toinen ymmärtää minua puolesta sanasta, mutta luotan siihen, että minuuttikin puhetta voi alkuun riittää. En luo itsestäni liian suuria mielikuvia, vaan haluan jakaa itsestäni eteenpäin sitä, minkä ajattelen olevan kiintoisaa ja tulevan kannalta rakentavaa myös muiden näkökulmasta.

Amerikkalaisessa artikkelissa mainittu hyvänolontunne ei ole vähäpätöinen seikka. Jos oma hissipuhe tuntuu aidosti luontevalta ja hyvältä, parantunevat mahdollisuudet yhteisen hyvän rakentamiseen myös puhekumppanin kanssa. Eikä hissipuheeseen – kuten hissiinkään – ole tarkoitus jäädä jumiin. Hissin ovien avauduttua näkymät ovat jo avarat.

Laura Yöntilä, Osaamisen tunnistaminen ja työelämä (TUM-401)

Kirjoittaja on teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelija

Kirjallisuus:

Mou-Danha, Seseer, Muhabbat Yakubova, Melissa Vosen Callens (2019). Answering the “Who am I” Question: Raising Students’ Sense of Self-competence with the 30-second Elevator Pitch. Communication teacher 33/4, 271—275.

Vastaa