Ryhmä 20 aloittaa urakkansa!

Tapasimme ensimmäistä kertaa viime viikon maanantaina 2. marraskuuta. Esittelimme itsemme ja kävimme hieman läpi sitä, millaisia odotuksia ja asenteita kaikilla oli kurssiin ja selvitimme hieman taustatietoja siitä mitä kukin osasi jo etukäteen ja mitä halusi oppia. Jaoimme ensimmäisen viikon tehtävät, joka johti siihen että allekirjoittanut eli Ilona perusti tämän blogin. Aineiston analysointi osui Annalle ja Miialle, ja he saivatkin haettua aineistoa yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Aiheeksi päätimme suomalaisen alkoholipolitiikan, ja aineistoryhmän käsissä muodostui tutkimuskysymykseksi tarkemmin millaisia alkoholin käyttöön liittyviä asenteita aineistoista löytyy vuosilta 1995-2005 ja millaisia vaikutuksia alkoholipolitiikalla mahtaa olla alkoholin kulutukseen. Tutkimuskysymys saattaa toki elää ja muuttua prosessin edetessä. Spss-ohjelmaa kokeiltiin myös ja todettiin sen vaatinevan vielä harjoitusta. OneNote otettiin käyttöön, jotta muistiinpanojen jakaminen helpottuisi.

Kirjallisuusosuus osui Sinille ja Ristolle. He tutustuivat Zoteron käyttöön ja saivatkin kasaan mukavan määrän artikkeleita tutkimuskysymykseemme liittyen. Zoteroon luotiin meille myös oma ryhmä jonka kautta voimme jakaa artikkeleita.

Tapaamme tänään seuraavan kerran ja jaamme seuraavat tehtävät!

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *