Raporttien ensimmäinen versio

Urakka alkaa lähestyä loppusuoraa! Viime viikolla koostimme ja tällä viikolla palautimme ensimmäisen version raportista. Kirjallisuustiimi oli hienosti tehnyt omat osuutensa ja käyttänyt erilaisia viittaustekniikoita monipuolisiin lähteisiinsä jotka on löydetty kurssilla opetettujen ohjelmien avulla vastaamaan tutkimuskysymykseemme suomalaisesta alkoholipolitiikasta ja alkoholin käytöstä Suomessa 2000-luvun alussa. Tavoitteena vielä saada kirjallisuusraporteista hieman yhtenäisempää kokonaisuutta, mutta erittäin hyvällä tolalla ollaan. Tilastoryhmä on koonnut hienoja diagrammeja ja taulukoita jotka tukevat tutkimuskysymystämme ja antavat materiaalia johtopäätöksille. Tilastojen ulkomuotoa pyrimme vielä muokkaamaan niin että saisimme raportista hieman siistimmän, mutta sisältö niissä on kunnossa.

Ryhmätyö ja kommunikointi on toiminut mainiosti internetin välityksellä ja kukin on tehnyt omat tehtävänsä ja pysynyt kärryillä siitä missä mennään. Ensi viikolla tapaamme ja hiomme raporttia ja muodostamme johtopäätökset jotka lisäämme raporttiin ja sen jälkeen se toivottavasti alkaa saada lopullista muotoaan.

Ryhmä 20 kuittaa!

Ps. Kirjoitin jo alkuviikosta samantyylisen postauksen mutta se ei ilmeisesti tallentunutkaan internetin maailmaan? Se siis syynä myöhäiseen raportointiin, pahoitteluni.

Työnteko jatkuu!

Ryhmä 20 tapasi perjantaina 13. päivä marraskuuta ja keskusteli siitä kuinka projekti etenee. Kaikki viimeisetkin saatiin liitettyä Zotero-listalle ja blogin pitäjiksi, jotta kaikilla olisi mahdollista olla kärryillä siitä missä mennään, vaikka päätimmekin pitää osa-alueiden vastaavuudet samoina kuin ensimmäiselläkin viikolla. Tämän takia onkin tärkeää että omasta edistymisestä tiedotetaan että muillakin on mahdollisuus oppia. Tilastoryhmä rajasi tutkimuskysymyksen suomalaisten alkoholinkäyttöön ja alkoholipolitiikkaan 2000-luvun alussa. Saatiin aikaan myös erinäisiä pienempiä tutkimuskysymyksiä ihmisten alkoholinkäytöstä, esimerkiksi käytön määrä, humalahakuisuus ja sosiaalinen aspekti eli minkälaisessa porukassa alkoholia käytetään. Ryhmä jatkoi tällä viikolla, ja sai yhdessä aikaan pylvästaulukoita, ristiintaulukoita ja frekvenssitaulukoita jotka ovat kaikkien nähtävillä OneNotessa.

Kirjallisuusryhmä on kirjoittanut omia osuuksiaan raporteista, ja Zoteron jo melko sujuvan käytön lisäksi atlas.ti:n käyttöä on käytetty. Kokonaisuudessaan ryhmä 20 on ehtinyt tutustua ja useaan kurssin ohjelmaan ja saanut erinomaisia työkaluja tulevaisuutta varten.

Seuraavan tapaamisen aikataulusta keskustellaan, ja loppuraporttia suunnitellaan jo, joten asiat sujuvat aikataulussa!

Ryhmä 20 kuittaa.

Ryhmä 20 aloittaa urakkansa!

Tapasimme ensimmäistä kertaa viime viikon maanantaina 2. marraskuuta. Esittelimme itsemme ja kävimme hieman läpi sitä, millaisia odotuksia ja asenteita kaikilla oli kurssiin ja selvitimme hieman taustatietoja siitä mitä kukin osasi jo etukäteen ja mitä halusi oppia. Jaoimme ensimmäisen viikon tehtävät, joka johti siihen että allekirjoittanut eli Ilona perusti tämän blogin. Aineiston analysointi osui Annalle ja Miialle, ja he saivatkin haettua aineistoa yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Aiheeksi päätimme suomalaisen alkoholipolitiikan, ja aineistoryhmän käsissä muodostui tutkimuskysymykseksi tarkemmin millaisia alkoholin käyttöön liittyviä asenteita aineistoista löytyy vuosilta 1995-2005 ja millaisia vaikutuksia alkoholipolitiikalla mahtaa olla alkoholin kulutukseen. Tutkimuskysymys saattaa toki elää ja muuttua prosessin edetessä. Spss-ohjelmaa kokeiltiin myös ja todettiin sen vaatinevan vielä harjoitusta. OneNote otettiin käyttöön, jotta muistiinpanojen jakaminen helpottuisi.

Kirjallisuusosuus osui Sinille ja Ristolle. He tutustuivat Zoteron käyttöön ja saivatkin kasaan mukavan määrän artikkeleita tutkimuskysymykseemme liittyen. Zoteroon luotiin meille myös oma ryhmä jonka kautta voimme jakaa artikkeleita.

Tapaamme tänään seuraavan kerran ja jaamme seuraavat tehtävät!