Työnteko jatkuu!

Ryhmä 20 tapasi perjantaina 13. päivä marraskuuta ja keskusteli siitä kuinka projekti etenee. Kaikki viimeisetkin saatiin liitettyä Zotero-listalle ja blogin pitäjiksi, jotta kaikilla olisi mahdollista olla kärryillä siitä missä mennään, vaikka päätimmekin pitää osa-alueiden vastaavuudet samoina kuin ensimmäiselläkin viikolla. Tämän takia onkin tärkeää että omasta edistymisestä tiedotetaan että muillakin on mahdollisuus oppia. Tilastoryhmä rajasi tutkimuskysymyksen suomalaisten alkoholinkäyttöön ja alkoholipolitiikkaan 2000-luvun alussa. Saatiin aikaan myös erinäisiä pienempiä tutkimuskysymyksiä ihmisten alkoholinkäytöstä, esimerkiksi käytön määrä, humalahakuisuus ja sosiaalinen aspekti eli minkälaisessa porukassa alkoholia käytetään. Ryhmä jatkoi tällä viikolla, ja sai yhdessä aikaan pylvästaulukoita, ristiintaulukoita ja frekvenssitaulukoita jotka ovat kaikkien nähtävillä OneNotessa.

Kirjallisuusryhmä on kirjoittanut omia osuuksiaan raporteista, ja Zoteron jo melko sujuvan käytön lisäksi atlas.ti:n käyttöä on käytetty. Kokonaisuudessaan ryhmä 20 on ehtinyt tutustua ja useaan kurssin ohjelmaan ja saanut erinomaisia työkaluja tulevaisuutta varten.

Seuraavan tapaamisen aikataulusta keskustellaan, ja loppuraporttia suunnitellaan jo, joten asiat sujuvat aikataulussa!

Ryhmä 20 kuittaa.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *