Kohti lopullista versiota

Viime viikolla jakauduimme työskentelemään siten, että kaksi meistä keskittyi kvantitatiiviseen aineistoon ja sen analysoimiseen SPSS -ohjelmassa ja toiset kaksi perehtyivät valitsemiimme artikkeleihin ja haravoivat niistä relevanttia tietoa kirjallisuusosiota varten.

SPSS -ohjelman käyttö sujui pienistä alkuvaikeuksista huolimatta ihan mukavasti ja päätimme valita selittäväksi muuttujaksi aineiston kysymyksen siitä, paljonko Suomeen tulisi ottaa pakolaisia. Selittäviksi tekijöiksi valitsimme tulotason, koulutustason sekä puoluekannan, joista tulotason ja koulutuksen koodasimme pienempiin luokkiin.

Viikonloppuna kokooonnuimme yliopistolle jakamaan ajatuksia tehdystä työstä ja keskustelemaan ongelmakohdista. Nettiyhteyksien ja Skypen kanssa oli taas hieman ongelmia, joten keskustelu koko ryhmänä jäi hieman vajavaiseksi. Kommunikaatiokatkokset eivät kuitenkaan mielestäni vaikuta työn edistymiseen tai siihen, että työnjako olisi hankalaa.

Työmme ongelmakohdaksi koimme sen, että kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen aineisto eivät täysin keskustele keskenään. Kirjallisuusosiomme käsittelee suhtautumista maahanmuuttoon ja kvantiosuutemme puolestaan vain suhtaumista pakolaisiin. Tämän olisimme ehkä voineet huomioida paremmin jo SPSS -analyyseja tehdessämme, mutta silloin emme asiaa jostain syystä sen kummemmin miettineet. Emme kuitenkaan kokeneet tätä asiaa ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi, vaan vain perusteluja kaipaavaksi näkökulmavalinnaksi.

Viikon saldona oli siis työn saaminen siihen pisteeseen, että se on nyt palautettu muiden kommentoitavaksi. Mielenkiintoista nähdä, millaisia kommentteja saamme ja mitkä ovat työmme mahdollisia heikkouksia/vahvuuksia. Kommentien perusteella työstä on hyvä jalostaa se lopullinen versio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *