Projektin aikataulutus ja työnjako

Tutkimusryhmä neuvotteli 6.4. tulevista aikataulutuksista ja työnjaoista. Yksi ryhmän jäsenistä ei päässyt paikalle.

Aikataulutus ja työnjako

6.4.–11.4.
Luonnosversion tekeminen

  • Sami kirjoittaa analyysia (atlas.ti), palauttaa luonnoksen ja tekee viikkoraportin
  • Emmirosa piirtää käyriä SPSS:llä ja antaa Samille tulokset koottavaksi
  • Linda kirjottaa blogia ja hoitaa meta-osion

11.4.–18.4.
Muiden töiden kommentointia ja luonnoksen siirtämistä Word-pohjaan

18.4.–25.4.
Viimeistely

Tietoa kirjoittajasta