Luonnoksen pakertamista

12.4.2016

Viime viikon aikana Sami ja Emmirosa ovat puurtaneet työn luonnoksen parissa.

Tilastoaineiston osalta muuttujiksi valikoituivat ”kuinka paljon käytätte keskimäärin aikaa television katseluun arkipäivänä” sekä ” kuinka paljon käytätte keskimäärin aikaa uutisten ja muiden ajankohtaisten ohjelmien katseluun televisiosta”, jotka ristiintaulukoitiin sukupuolen perusteella. Aineistona toimii European Social Survey vuosilta 2010 ja 2014.

Kirjallisuusosiossa analyysoidaan television ennustettua kuolemaa ja esitellään syitä siihen, miksi näin ei kuitenkaan vielä ole tapahtunut. Esiin nosevat esimerkiksi television yhteiskatselun eli yhteisöllisyden merkitys sekä television katselu arjen rytmittäjänä. Perinteisen television haastajaksi nimetään suoratoistopalvelu Netflix, jonka perusajatuksena on, että tämän päivän katselijoiden on kyettävä itse määrittämään katselun ajankohta omien aikataulujensa mukaan. Luonnoksessa myös tarkastellaan television katselun kehittymistä vuosien 2010 ja 2014 välillä Finnpanelin tv-mittaritutkimusten perusteella.

Luonnos on nyt palautettu ja sen työstäminen jatkuu tulevien viikkojen aikana.

Tietoa kirjoittajasta