Pohdintaa tutkimuksen aiheesta ja tutkimuskysymys

Tässä tutkimuksessa tavoitteemme on tarkastella digitalisaation seuraavaa muutosta ja sitä, miten se on vaikuttanut suomalaisten television katseluun vuosina 2010–2014.

Televisiokanavien määrä Suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvun aikana. Samalla television rinnalle on tullut myös paljon vaihtoehtoisia muotoja kuten internetin suoratoistopalvelut.

Elokuvat, sarjat sekä uutiset ovat kaikki saatavilla nopean internetyhteyden välityksellä, joten perinteisen television sanotaan jälleen olevan murroksessa. 2010-lukua onkin maalailtu viimeistään television kuolemaksi.

Analyysissa käytämme hyväksi sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Kvalitatiivisesta aineistosta pyrimme havainnoimaan, miten television katselusta on kirjoitettu tutkittavien vuosien aikana.

Onko perinteinen televisionkatselu edelleen tuomittu kuolemaan vai onko mahdollista, että esimerkiksi vanheneva väestö katsoo televisiota yhä enemmän. Onhan televisio paljon muutakin kuin ohjelmat. Se on keskustelunaihe ja jaettuja kokemuksia. Kvantitatiivisesta aineistosta saamme kokonaiskuvan todellisista katselumääristä.

Tutkimuskysymyksinämme on, miten television katselu on todellisuudessa muuttunut?

Jatkokysymyksinä tai tarkentavina kysymyksinä on, miten ikä tai sukupuoli vaikuttaa television katselun muuttumiseen?

Tietoa kirjoittajasta