Sunnuntai 29.3.

Osallistuimme perjantaina (27.3.) työpajaan kolmen ihmisen voimin ja tutustuimme siellä paremmin Zoteron käyttöön. Zoteroon liittyvät ongelmat selvisivät myös työpajassa hyvin ja paikalla olleet asensivatkin Zoteron myös Firefoxille. Lisäksi tutustuimme Zoteron käyttöön Wordissa. Löysimme kaksi sopivaa artikkelia harjoitustyötämme varten. Aiemmin viikolla Pauliina oli löytänyt kolme artikkelia, joten nyt meillä on ainakin alustavasti tiedossa kaikki viisi artikkelia. Lisäksi Susanna alkoi alustavasti tutustua Atlaksen käyttöön ja tutustui samalla löydettyihin artikkeleihin.

Päätimme tehdä käsitekartan Prezi-sivuston avulla, koska se osoittautui esimerkiksi OneNotea kätevämmäksi tavaksi tehdä käsitekarttoja. Teimme yhteisen Prezi-tiedoston, johon kaikki voivat lisätä käsitteitä yms.

Tähän mennessä käytettyjä ohjelmia ovat: SPSS, Zotero, Atlas, Yammer, OneNote ja Prezi. Sovimme myös alustavasti ensi viikon tehtävänjaosta. Seuraavan viikon teemoina taitaa olla yleisesti ainakin kirjallisuus-osiolla valittuihin artikkeleihin tutustuminen ja niiden sisällön yhdistäminen jo valittuihin muuttujiin, joita perustellaan SPSS:n avulla ja mahdollisten uusien muuttujien löytäminen.

Lauantai 21.3.

Aiemmin viikolla tutustuimme FSD:n tietoarkistoon ja rekisteröidyimme Ailan käyttäjiksi. Krista ja Pauliina latasivat EVAn EU-asennetutkimus 2003, 2007 ja 2012 aineistot koneilleen lauantain tapaamista varten.  FSD:n käyttäjäehtojen vuoksi tulimme siihen tulokseen, että jokaisen ryhmäläisen olisi hyvä rekisteröityä Ailan käyttäjäksi ja saada näin virallinen oikeus aineistojen hallintaan ja käyttöön.

Tutustuimme tänään lauantaina spss:n käyttöön ja alustavasti EVAn EU-asennetutkimus aineistoihin.  Päädyimme rajaamaan tutkimuksemme koskemaan vuoden 2012 kyselyä ja teimme alustavia tilastollisia analyyseja vastaajien EU-asenteita selittävistä tekijöistä. Teimme muun muassa alustavan regressioanalyysin, jossa vastaajan suhtautumista Suomen EU-jäsenyyteen selitettiin koulutustasolla, iällä ja asuinpaikkakunnan koolla.

Tutustuimme tapaamisessa yhdessä lisää myös Zoteroon. Loimme ohjelmaan oman ryhmän, jonka käyttöönotossa meillä oli vielä kuitenkin ongelmia. Päätimme selvitellä Zotero-ryhmän käyttöä seuraavalla viikolla ja alkaa koota yhteistä artikkelitiedostoa. Tulemme seuraavalla viikolla etsimään aiempia tutkimuksia erityisesti kansalaisten EU-asenteita selittävistä tekijöistä.