Kirjallisuusosio 11.4

Kirjallisuusosion työskentelystä

Olemme perehtyneet etsimiimme artikkeleihin, jotka olemme jakaneet Zotero-kirjastossa. Toteutimme myös kaikki lainaukset wordissä hyödyntäen zoteron apuohjelmaa (add-in). Teosten lainaaminen ja kirjallisuusluettelon luominen zoteron ja wordin yhteistyöllä osoittautui erittäin hyödylliseksi toiminnoksi myös tulevia seminaari- ja kanditöitä ajatellen. Myös tulevia ryhmätöitä varten zotero-ryhmäkirjasto on hyödyllinen apuväline, sillä kaikilla ryhmän jäsenillä on pääsy samoihin kirjallisuuslähteisiin.

Yhtä kirjallisuuslähteistä käsittelimme Atlas.ti -ohjelmalla, harjoitellaksemme ohjelman käyttöä sisällön jäsentämiseen.  Tiedostojen hakeminen ja tallentaminen Atlas.tille tuotti hieman päänvaivaa, mutta oli onnistui kurssin Atlas-ohjeistuksen avulla.

Käytimme Atlas.ti ohjelmassa lähinnä “coding” ja “memo” -toimintoja, jotka osoittautuivat hyödyllisiksi apuvälineiksi. Listasimme koodaukset ja memot lopuksi yhteen, kuten kurssin Atlas.ti -ohjeistuksessa neuvottiin tekemään. Listattuja muistiinpanoja ja koodauksia oli kätevä hyödyntää varsinaista työtä kirjoittaessa. Varsinaista työtä wordissa kirjoittaessaessamme valitsimme viittaamistekniikaksi APA:n. Wordissä hyödynnimme muotoiluun myös otsikointeja, page brakereita,

Olemme käyttäneet tekstien jakamiseen ja muokkaamiseen google.docsia, jossa kaikilla on mahdollisuus muokata samaa tekstiä yhtäaikaisesti. Jaoimme tiedostoja myös yammerissa ja onenotessa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *