Työn viimeistelyä 26.4

Saimme työstämme kolme vertaisarviointia, jotka olivat yleisestiottaen hyvin positiivisia.

Kiitosta saimme muun muassa mielenkiintoisesta aineistosta ja lähdekirjallisuuden relevanttiudesta, taulukoiden selkeydestä ja niiden helposti ymmärrettävistä selityksistä. Kaikki vertaisarvioijat kokivat työn kantitatiivisen ja kvalitatiivisten tutkimusten valinnat onnistuneiksi, sillä niiden koettiin olevan monipuolisia ja tukevan toisiaan. Positiivisia kommentteja saimme myös työn selkeydestä ja hyvästä rajauksesta.

Kritiikkiä saimme lähdekirjallisuuden määrästä, jota oli yhden vertaisarvioijan mukaan ehkä jopa vähän liikaa. Myös yksi kappaleista (Variaatioita suhtautumisessa Euroopan unionia kohtaan) koettiin liian laajana ja tutkimuskysymystä toivottiin hiottavan ytimekkäämmäksi.

Käytimme kaikki viittaamiseen zoteroa ja valitsimme lähdeviittaustekniikaksi APA:n, mutta silti yhden vertaisarvioinnin mukaan lähdeviittauksissa esiintyi jonkin verran huolimattomuuksia. Päättelimme, että tämä voi johtua kieliasetuksista.

Tällä viikolla paneuduimmekin siis työn tiivistämiseen, hioimme ja oikoluimme tekstiä ja muotoilimme vielä tutkimuskysymystä. Olimme jo edellistä palautusta varten määritelleet ulkoasutyylin, sekä luoneet sisällys- ja lähdeluettelot.

Viimeisenä teimme työstämme vielä tiivistelmän ja pdf-version, jonka jälkeen palautumme työn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *