Lauantai 21.3.

Aiemmin viikolla tutustuimme FSD:n tietoarkistoon ja rekisteröidyimme Ailan käyttäjiksi. Krista ja Pauliina latasivat EVAn EU-asennetutkimus 2003, 2007 ja 2012 aineistot koneilleen lauantain tapaamista varten.  FSD:n käyttäjäehtojen vuoksi tulimme siihen tulokseen, että jokaisen ryhmäläisen olisi hyvä rekisteröityä Ailan käyttäjäksi ja saada näin virallinen oikeus aineistojen hallintaan ja käyttöön.

Tutustuimme tänään lauantaina spss:n käyttöön ja alustavasti EVAn EU-asennetutkimus aineistoihin.  Päädyimme rajaamaan tutkimuksemme koskemaan vuoden 2012 kyselyä ja teimme alustavia tilastollisia analyyseja vastaajien EU-asenteita selittävistä tekijöistä. Teimme muun muassa alustavan regressioanalyysin, jossa vastaajan suhtautumista Suomen EU-jäsenyyteen selitettiin koulutustasolla, iällä ja asuinpaikkakunnan koolla.

Tutustuimme tapaamisessa yhdessä lisää myös Zoteroon. Loimme ohjelmaan oman ryhmän, jonka käyttöönotossa meillä oli vielä kuitenkin ongelmia. Päätimme selvitellä Zotero-ryhmän käyttöä seuraavalla viikolla ja alkaa koota yhteistä artikkelitiedostoa. Tulemme seuraavalla viikolla etsimään aiempia tutkimuksia erityisesti kansalaisten EU-asenteita selittävistä tekijöistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *