Il Gesù

Esittelin ensimmäisenä matkapäivänä Il Gesù-kirkon, jota pidetään jesuiittojen äitikirkkona. Sen kuvaohjelma suunniteltiin Trenton kirkolliskokouksen viittoittaman katolisen reformaation hengessä. Kuvien tuli olla uskollisia historiallisille viitteille, synnyttää hurskautta, toimia opetuksen ja hartaudenharjoittamisen välineenä sekä synnyttää uudella, barokkiin johtavalla ilmaisutyylillä teatraalisia, spirituaalisia ja tunteisiin vetoavia kokemuksia. Barokille ominaista on iloiset, kirkkaat värit, valojen ja varjojen kontrastit ja dynaaminen liikkeen tuntu. Jesuiitat tosin pitivät sanomaa ja kuvan opillista sisältöä tärkeämpänä kuin tyyliseikkoja ja siitä johtuen kirkossa on sekä renessanssille, manierismille että barokille ominaisia elementtejä riippuen siitä, kenen taiteiljan työstä on kyse.

Alttaritaulussa Ympärileikkaus kiteytyy monta viestiä yhtä aikaa. Jeesuksen ympärileikkauksessa Jeesuksen veri vuosi ensimmäistä kertaa ennakoiden ristikuolemaa ja Jeesus sai nimensä, jonka mukaan koko sääntökunta on nimetty.

Kirkossa on kuvien ja materiaalien kautta läsnä myös uusi, valloitettu manner, Amerikka. Jesuiitoille lähetystehtävä oli tärkeä ja kirkossa se näkyy esim. veistoksessa Triumph of Faith Over Idolatry. (Myöhemmin rakennetussa San Ignacion kirkossa lähetysteema on vielä paljon voimakkaampi). Jesuiitat rakensivat nykyisen mm. Bolivian alueelle kymmeniä kirkkoja, joiden esikuvana on ollut Il Gesú. Paikallisista rakennusolosuhteista riippuen esikuvallisuus näkyy joko selkeästi tai vain ajatuksellisesti. Sekä Euroopassa että Amerikassa jesuiittojen kirkkoja ja taidetta on tutkittu paljon, mutta Amerikkojen vaikutus Rooman jesuiittakirkkoihin on vain vähän tutkittu alue.