Tervetuloa

Uusi hallintokieli ja kansalaiset (UHK) on tutkimushanke, jossa tutkimme suomalaisen hallintopolitiikan kieltä erityisesti kansalaisuuden ja demokratian näkökulmista. Kolmivuotinen tutkimushanke tuottaa uutta tietoa nykymuotoisesta moninaistuneesta hallintopolitiikasta suomalaista keskustelua ja kansainvälisiä vertailuja varten sekä edistää hallintopolitiikan ymmärrettävyyttä ja toimeenpanoa kansalaisten näkökulmasta.